Soutěž #97
Vyhlašovatel:spmp
Počet děl v soutěži:1
Hlasovalo uživatelů:0
Datum založení:23.04.2011 11:58

Literární soutěž Klementa Bochořáka 2011

23.4. uplynulo 175 let od vydání Máje. Společnost přátel mladé poezie při této příležitosti vyhlašuje 5. Ročník literární soutěže Klementa Bochořáka o nejlepší báseň roku 2011. Přihlásit se mohou mladé básnířky a mladí básníci narození v r.1985 a později.  Nejvíce 5 stran textu pošlete do 31.8.2011 emailem na adresu spmp@email.cz nebo poštou na adresu SPMP,  Nálepkova 3,  637 00 BRNO. Více informací o soutěži najdete na www.spmp. ic.cz

Podmínky soutěže
Soutěž je rozdělena do čtyř etap, které na sebe bezprostředně navazují:
Zahájení 1. etapy - Nominace 23.04.2011 11:58
   Každý uživatel smí nominovat max. 1 svých dosud nepublikovaných děl.
Zahájení 2. etapy - Schválení 30.04.2011 11:57
   Vyhlašovatel soutěže zkontroluje, zda nominovaná díla odpovídají zadání.
Zahájení 3. etapy - Hlasování 02.05.2011 11:57
   Hlasovat může každý uživatel - pouze pod jedním účtem!
   Minimální počet hlasů, které musí každý hlasující udělit: 1
   Maximální počet hlasů na jednoho uživatele není omezen.
   Při hlasování se nevolí pořadí děl.
   Hlasování je tajné (jednotlivé hlasy uvidí po vyhlášení výsledků pouze vyhlašovatel soutěže).
Zahájení 4. etapy - Vyhlášení 09.05.2011 11:57 (právě probíhá!)
   Vyhlášení nebude ukončeno, tzn. že díla ze soutěže nebudou moci autoři odebrat.

Výsledky hlasování
Pořadí Počet
hlasů
Autor Dílo Kategorie Nominoval
  orangutan
Změna je život? Jo nebo sp...
Próza/Úvahaorangutan

Odebrat díla ze soutěže nyní může pouze administrátor,
neboť to ovlivní pořadí děl ve výsledcích hlasování.

Názory

Přidat názor
Avízo:
Jen pro vyhlašovatele