Moderátoři

Moderátoři - moderují dění na serveru.

Práva moderátorů:

  • změnit kategorii díla, jestliže neodpovídá určené kategorii,

  • změnit fórum tématu, jestliže téma neodpovídá určení fóra,

  • změnit zónu, jestliže dílo neodpovídá určení zóny,

  • zneviditelnit názor, který se netýká díla (tématu), jestliže si to vyžádá autor díla (tématu), u kterého je názor zveřejněn,

  • uzamknout nebo zneviditelnit dílo (téma, názor), které je v rozporu s Kodexem.
Účty moderátorů

Účty moderátorů (moderatorX) jsou anonymně přiděleny následujícím uživatelům: bříza, charlien, Pomerančová, Wopi, Yfča