Literra

 1. … je místem pro setkávání tvůrčích lidí zaměřeným převážně na psané slovo.

 2. … si klade za cíl být otevřeným prostředím pro svobodné vyjadřování při zachování vzájemné tolerance a respektu mezi zúčastněnými.

 3. … chce umožnit autorům psát dle jejich potřeb a čtenářům číst díla dle jejich vkusu, tj. pomoci nalézt autorům jejich cílovou skupinu a čtenářům okruh děl, jež je oslovují.

 4. … se díky komunikaci mezi uživateli pokouší rozvíjet literární společenství.

Publikování (modul Tvorba)

 • Díla jsou určena pro publikaci původní tvorby. Neslouží pro zveřejňování odkazů na díla na jiných webových stránkách (kromě ilustrací, hudby apod. součástí či doplňků děl), reprodukcí děl jiných osob (přepisování vtipů či zábavných SMS atd.), diskuzím, stížnostem či vyřizování účtů mezi kýmkoliv. Při publikaci díla je autor povinen dodržovat zařazování dle příslušných Zón.

 • Názory slouží pro psaní názorů, kritik, variací inspirovaných dílem apod. Nejsou určeny pro rozvíjení diskuzí nesouvisejících s dílem, pokud by se tak dělo k nelibosti autora. Spíše než vyjadřovat mínění čtenáře o autorovi by měl názor postihovat konkrétní klady či nedostatky díla.

 • Avíza slouží k upozorňování na nové názory mezi diskutujícími (je zvykem zasílat od díla avízo pouze těm, jichž se vkládaný názor týká) či zajímavá díla (pokud o to příjemce stojí).

Komunikace (všeobecně)

 • V komunikaci na serveru se předpokládá elementární slušnost, respekt a tolerance, nejsou přípustné zejména urážky či napadání jiných uživatelů. Nerespektováním tohoto pravidla se pisatel vystavuje riziku restrikcí ze strany vedení serveru.

 • Je zakázáno spamování (rozesílání nevyžádaných hromadných zpráv, avíz apod.) jakýmkoliv způsobem.

 • Uživatel nesmí používat více uživatelských účtů při akcích, které v zájmu fair play vyžadují účast jedné fyzické osoby (hlasování, ankety, hodnocení děl apod.).

 • Doporučuje se řídit běžnými zvyklostmi platnými pro elektronickou komunikaci ("NETiketa") – viz například:

Vedení serveru si vyhrazuje právo znepřístupnit příspěvky urážlivé, obscénní, vulgární, pomlouvačné, klamavé, nenávistné, výhružné, obsahující odkazy na stránky se sexuálním, odpudivým či nelegálním obsahem, podněcující k nelegální aktivitě či jinak v rozporu se zákonem, poškozující dobré jméno serveru či ohrožující jeho bezpečnost, jakož i účinně zamezit pisateli v jejich dalšímu zveřejňování.

Návštěvník serveru je rovněž povinen dbát pokynů administrátorů a moderátorů.