Upozornění

Nad výpisem přihlášených uživatelů se zobrazují upozornění na rozličné události, které mají názvy:

  • Avíza - vám zasílají ostatní uživatelé při psaní názoru u díla. Tip: Při stisku klávesy "Ctrl" a současném kliknutí levým tlačítkem myši lze označit více příjemců avíz.

    Je zvykem zasílat avíza (pouze) těm, kterých se názor týká!

    Automaticky jsou vám zasílána avíza na nová díla vašich oblíbených autorů (viz modul Autor, menu Oblíbení autoři).

  • Názory - jsou obdobou avíz pro případ nových názorů u vašich děl.

  • Archív - upozorňuje na díla nově zařazená do vámi odebíraného archívu (odběr se nastaví tlačítkem "Přihlásit k odběru avíz" u příslušného archívu) a nové názory u archívu.

  • Diskuze - upozorňuje na nová avíza a názory u diskuzí. Pokud máte v Nastavení (viz Váš účet, menu Nastavení) zvoleno "Automaticky sledovat témata, ke kterým zašlete názor", dostáváte upozornění na všechny nové názory od témat, k nimž jste zaslali aspoň jeden názor (pro konkrétní téma lze tuto volbu vypnout tlačítkem "Nesledovat téma"). Rovněž jsou vám zasílána upozornění na nová témata vašich z oblíbených fór (viz modul Diskuze, menu Oblíbená fóra).

  • Soutěže - upozorňují na události týkající se soutěží (zahájení hlasování, vyhlášení výsledků atd.).

  • Zprávy - upozorňují na nové zprávy ve vaší schránce.