Téma #81
Autor:bříza
Fórum:
Literatura
Datum publikace:23.05.2005 10:40
Počet návštěv:2946
Počet názorů:105

~ Poezie ? k čemu ?

něco intelektuálských tlachů :) -
- promiňte, ale fakt mě zajímá, co si myslíte.


VÍME VŮBEC, CO DĚLÁME ?

Rád bych položil jakousi otázku těm, kteří budou ochotni se zamyslet.
 
Byl bych rád, pokud by se tato otázka stala základem průběžné debaty (jakéhosi "brain stormingu") o obecném mínění a sebepojetí zde působících jedinců, jejíž výsledky by poté bylo případně možno shrnout do nějakého formulovatelného (jakkoli obecného a zásadně nikoli neměnného) názoru. 

Tato otázka se ptá po SMYSLU poezie.
 
Ve "zvláštním" smyslu slova tedy:

a) Čím je poezie pro Vás osobně, jaké potřeby Vašeho bytí naplňuje - ať už ji pouze vnímáte, čtete, tvoříte, nebo obojí.

v "obecném" smyslu slova:

co si myslíte:

b) Má poezie nějaký význam? Pokud ano, je tento význam subjektivní záležitostí jedince?  Nebo je (má/nemá - či může být) zde nějaký vliv i na lidskou komunitu? Kolektivní nevědomí ?

-------
a pod čarou pro ty, kteří by neměli dost, ještě pár otázek pro zájemce:

- mění se úloha poezie /či umění vůbec/ v dnešní době? (proč a jak?)
- je nějaký vztah, mezi poezií a svobodou člověka ?
- je nějaký vztah, mezi poezií a etikou ?
- je nějaký vztah, mezi poezií a osobnostní (či duchovní) zralostí ?

a konečně:

- považujete takovéto úvahy, či debaty za prospěšné, či užitečné ke tříbení vlastních názorů a orientaci ve svém směřování, nebo jde o pouhé plané tlachání, mířící do ztracena ?

-------------------
reagovalo 20 účastníků~ z toho:

5 považuje debatu za užitečnou
6 má pocit, že jde o plané tlachání (2 připouští, že zábavné)


18.6. - shrnutí Vašich reakcí:
/kurzívou vlastní komentář, bold - zvýrazněny subj. zajímavé momenty/

Smysl a význam poezie - reflexe Literry.

 

Objektivní důvody:

 I ) Rozvíjení komunikace:  a) schopnosti vyjadřování a přijímání myšlenek + 
                                                      pocitů 
(+ konfrontace s nimi)                                          

                                              b) zapojování “nevědomí” do komunikace (rozvoj fantazie -  
                                                Humble, 
vyvlékání pocitů “na zřetel” - Egil )

II)           Sebeléčení - ventilování a odreagování vnitřního napětí (duševní hygiena) - 
                                     “vytváření konformního prostředí v němž autoři a či
tatelé oslabují 
                                      své neurotické strachy z nesmyslnosti” (Tynic)

II)           Estetická funkce - poezie zrcadlí vnitřní zralost (a tím k ní motivuje ?) 

III)          Poezie - jako základní kámen lidské společnosti - společná paměť - má vychovávat, kultivovat, připomínat, rozpoznávat dobré a zlé, stabilizovat normy vnímání a chování (2x). (Tím se vždy do jisté míry střetala s dobou a stávající společenskou situací.Konec konců většina základních náboženských textů je rovněž poezií.)

IV)         Ve slově se skrývá moc, jak působit na lidi a ovlivňovat je. Poezie -možný nástroj pasivní MANIPULACE (zneužití poezie mocí) (2x) 

V)          AKTIVNÍ poezie je HRA, KTERÁ PROBOUZÍ VNÍMAVOST (1x) a učí PŘEKRAČOVAT HRANICE MEZI BYTOSTMI (2x) (tedy vede k empatii,  soucitu a vnitřnímu osvobození od zevní manipulace !!! - viz vztah poezie- osobní zralost - etika - svoboda) 

 Subjektivní důvody:

Psaní:  

I)           Tam, kde rozdíl mezi potřebou sdělit vnitřní stav a komunikační “nosností” obecné řeči přesáhne subjektivně únosnou míru.

II)          Sebevyjádření: manifestace vlastní jedinečnosti, sebepotvrzení, snížení existenciální úzkosti a překonání individuální izolace.  

III)        Vytváření jedinečných osobních vazeb s jedinci se vzájemně “kompatibilními” komunikačními kódy (tam, kde se vzájemná komunikace daří).

IV)        Vlastní básně - fixace vzpomínek, nápadů a prožitků - jakési vnitřní “fotografie” ve slovech, na kterých je možno sledovat vlastní vývoj v čase. (+ jakási duševně/duchovní “pozůstalost” adresovaná světu(1x) 

Čtení:

·          nácvik “sdíleného vědomí”, sebeuvědomění, poznání sebe sama v druhé bytosti a jejím prožívání. (1x)

·         Tajemství - odhalování mystiky slov, dané jejich více úrovňovým vnímáním (1x)

·         Hledání společné lidské symboliky (“rozkrývání” kolektivního nevědomí ?) (1x) 

----

Proměna funkce ve společnosti:

·         v minulosti poezie měla nějakou společenskou roli, dneska je to zábava.

·         kvalita skomírá, na povrch se dere kýč (Odraz obecného úpadku lidské bytosti? Nebo naopak známka odumření artistní salonní umělecké poezie, která svoji roli neplnila?)

·         jedním z důvodů je závislost na stávajícím vládnoucím systému a jím dané “společenské poptávce” (obecný problém kultury a umění)

·         pro utlačené byla poezii v minulosti zdrojem naděje.  

Postřehy:   

Sebereflexe versus umění:

obecně sdílené přesvědčení - ostré odlišení mezi: poezií psanou z vnitřní potřeby  …X … poezií psanou z důvodů zvýšených osobních ambicí, jako tzv. “literaturu”. (naznačuje spíše optimistický důvod současného vzmachu “kýče” nad kvalitou- viz výše)

·         citat Witolda Gombrowitza: "Zdalo by sa, ze umenie sa rodi z nasej potreby expresie, paradoxne vsak nikto netuzi vyjadrit sam seba, pretoze vsetci tuzia po umeni." (vk) (není tomu na Liteře PRÁVĚ NAOPAK ?) 

poezie versus svoboda:

Svobodný člověk nemá potřebu tvořit. Jeho žitá existence je jeho explicitní poezií. V tom spatřuji vztah poezie a svobody. Jinými slovy : poezie osvobozuje a znovu paradoxně vede k zániku tvůrčí síly. (Tynic)
(Vedla by, pokud by tento zápas za svobodu - ať vnitřní, či zevní - mohl někdy ustat. Zdá se, že zdroje poezie jsou nevyčerpatelné,alespoň - pokud na zemi existuje člověk.)


Počet úprav: 4, naposledy upravil(a) 'bříza': 07.10.2005 16:05.

Názory
27.06.2005 15:39
beepee
vlku - kazdemu podle jeho gusta....
odpovim protiotazkou: proc bys mel byt stejny jako nekdo jiny?

tim, ze sdilime, muzeme se poucit z chyb jinych
27.06.2005 16:58
vlk
hej, ale preco ta ignoracia vsetkeho ineho? Ja nemam nic proti pocitom...ale co podava autor okrem seba sameho naviac...
30.06.2005 14:02
beepee
možná je to jen kompenzace... svět si básníka všímá až příliš, tak ho potřebuje okázale ignorovat (?)
...nebo prostě nemá chuť psát o cizích štěstích-neštěstích, když jich má sám dost?

já nevím, mě takový autor nerozčiluje :) asi nechápu tak úplně, co ti vadí
16.07.2005 20:41
Hana B
obdivuji tvou vzdělanost
16.07.2005 21:27
bříza
Provokatér pokračuje sérií otázek a odpovědí Czeslava Milosze + vlastních komentářů ;).

~ v konfrontaci výšeshrnutého, s některými názory na význam současné poezie - ústy jednoho z nejdůležitějších žijících polských básníků a teoretiků poezie, které vyjádřil v rozhovoru v lednu 2004.

1.

OTÁZKA: objevují se názory, že tradiční kultura zemí střední Evropy neodolá po vstupu do Evropské unie unifikačním tlakům spojeným s moderní masovou kulturou. Myslíte si také, že to, co je ve středoevropské kultuře jedinečné a neopakovatelné, se z ní pomalu, ale jistě vytratí?

CM: Podobné názory naprosto neberu na lehkou váhu. Nicméně jsem naplněn jistou optimistickou nadějí, že existují hluboké životodárné zdroje, které umožní uchovat kulturní jedinečnost našich zemí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Myslíte si to také ? Máte ponětí, o čem ten pošetilý stařec (92 let) hovoří ? Do jaké míry JSME, to co opravdu myslíme, že jsme ? A jsme tím jaksi "automaticky", nebo snad někteří "vědomě" ? Nesnažíme se být naopak něčím, co NEJSME? Jak si stojíme v konfliktu vlastní vnitřní pravdivosti s pozérsou touhou připodobnit se jakémusi "vzoru", který nám natloukli do hlavy - ať už ve škole, nebo prostřednictvím médií?

ANEB: ptal jsem se na význam poezie - ani jdnou nezaznělo, že jde o cestu nalézání své vlastní podstaty a její uvědomění. To, co rozumím poezií tedy snad není jenom pouhá zábava - ale také velice nebezpečná cesta k zrcadlu sebeodhalení a sebepoznání ... a snad také poznání údělu a úlohy nás, jako lidských jednotlivců v našem čase a v tomto místě... Poezie může být samovražedný nástroj pro své nositele, či nemocí posedlosti "zřeců".

~ dá se o tomto našem společném údělu (ať vědomému, či nikoli) a úloze něco smysluplného zjistit ? Jsme si jakýchsi "životodárných kořenů" vědomi? Není právě snad jejich hledání a odhalování naší současnou úlohou? Napadá Vás něco ?16.07.2005 22:14
Wopi
Jen cynické poznámky... :)
16.07.2005 22:21
Wopi
Např.
"ani jednou nezaznělo, že jde o cestu nalézání své vlastní podstaty a její uvědomění"

No právě. Vo to gou. Nevim jak jiní, ale já nechci zřejmě (jat hrůzou) ani pomyslet, že bych měl podnikat sebepoznávání.
Bože, dej, ať nemusím příliš často pohlédnout do zrcadla.
16.07.2005 22:25
bříza
Nojo Wopidoo - já to chápu: ale to znamená tenhle veškerý čas promrhat v předpeklí se pštrosí hlavou kdesi v kompostu. Není to horší ?
16.07.2005 22:29
Wopi
Možná jo. Někteří lidé se prostě vyhýbají zubaři, i když tím vlastní situaci zhoršují.
20.07.2005 15:44
drfaust
Ahoj břízo, četl jsi tohle: http://www.totem.cz/enda1.php?a=80969 ?
11.10.2005 15:07
kalivoda
Ahoj břízo. Náhodou jsem zabloudil na tendle web a náhodou vybral břízu. Zaujalo mě to pro ten půvab nesmyslnosti a krásy.

Někde v diskusi se ptáš na smysl a význam poezie. Jako odpověď ti posílám citaci Vladimíra Holana:

Ptala se tě …
(Na postupu)

Ptala se tě mladá dívka: Co je poézie?
Chtěl jsi jí říci: Také to, že jsi, ach ano, to, že jsi,
a že ve strachu a úžasu,
které jsou svědectvím zázraku,
bolestně žárlím na plnost tvé krásy,
a že tě nesmím líbat a že s tebou nesmím spát,
a že nic nemám, a že ten, kdo nemá, co by daroval,
musí zpívat …

Ale neřekl jsi jí to, mlčel jsi
a ona ten zpěv neslyšela …


Kalivoda
11.10.2005 15:51
bříza
No ;)

vždyť my se k tomuhle typu definice také dohrabali - jak při pozorné četbě všimneš.

Tady ale hlavně mi šlo o dvě věci:

1) s předstihem shromáždit argumenty proti těm, kteří tento server velmi brzy (viz Repulsionovy aktivity) budou chtít měnit na t. zv. "umělecký" (tedy uchvátit jej pro své představy) - aniž budou respektovat oprávněné potřeby ostatních a to, k čemu jsme se v diskuzi dopracovali.

2) dobrat se uvědomění, že skutečné umění má stát proti katastrofě. A přes formální výboje je tedy jeho podstata nesmírně konzervativní, skeptická a v čisté podobě se vzpírá manipulaci a moci.
17.10.2005 17:36
suva
dlouho jsem tu nebrouzdala, ale pro mne by byl katastrofou bod č.1, manipulaci se vzpírám odjakživa, jsem optimystik a nerada konzervy...
28.10.2005 04:15
Black_Orpheus
no já si myslím ze na tuhle otázku bych odpovídat nechtel hlavne proto ... ze pro me je poezie velice osobní ... ale duvody proc písu si nastestí uvedomit dokázu ... ale uz to nebude jako drív ... era Lu_Pa je proste v tahu ... takze me zacal zajímat .. i nejakej pokrok v psaní .. nové dimenze ... jsou tam ... a jsou prirozený .. náhlý a já je rád najdu

je to skoro jako hudba
a jakej je vlastne tvuj osobní pristup k poezii ...
me ty tvoje veci pripadaj velice konstruovaný ... skoro bych rekl "komercní" proste zabehnutý v nejakých starých overených kolejích ... ( to neber prosím jako urázku , samozrejme ze to tak jenom vnímám a nejak mi to prijde no ...)
28.10.2005 09:22
bříza
Black_Orpheus napsal(a):

a jakej je vlastne tvuj osobní pristup k poezii ...
me ty tvoje veci pripadaj velice konstruovaný ... skoro bych rekl "komercní" proste zabehnutý v nejakých starých overených kolejích ... ( to neber prosím jako urázku , samozrejme ze to tak jenom vnímám a nejak mi to prijde no ...)
Moje forma má původ v hudbě. Začal jsem psát z potřeby "otextovat" hotové melodie. Pak slovo získalo melodii vlastní a rytmus vlastní, kterému se učím naslouchat. To je ale jen forma. To není důvod mého současného psaní - ten leží v potřebě sdělení myšlenky, která není jinými výrazovými prostředky sdělitelná. Myšlenka je cílená většinou konkrétní osobě - a pokud se přenos zdaří, báseň je ponechána. Pokud nikoli, je smazána. Pak mám ještě jiný druh básniček, které vznikají z čiré potřeby hravosti - a pak ještě jiné, které jsou "zjevením", se kterým já osobně nemám nic společného. Na Liteře mám jenom určitý typ - je to deníkový záznam určitého druhu básniček, které jsou pro toto prostředí určeny a psány tak, jak vznikají. (Mám tu jenom jednu archiválii - pro ostatní to platí.)
Slvo "komerční" je úplně vedle. Z poezie jsem ještě nevydělal ani korunu - a tak to i zůstane.
28.10.2005 12:51
Black_Orpheus
:) oks ... ale slovo komercní se dá chápat i jinak ...
31.10.2005 18:47
suva
jestli je přirovnávána Břízova výpověď ke kolejím, pak to pěkně skřípe...
31.10.2005 19:12
yenn
Lepe skripat, nez vykolejit ;-)

Tedy, jsem docela prekvapena, jak naprosto presne brizuv posledni prispevek sedi i na me, az na pocet archivalii ovsem.
07.11.2005 14:44
brunele
juj vy drobnohleditelé.... dyk poééézija je něco co se vzpírá veškery logice... poezije je v prve řadě lidský výtvor... neznám miliardy lidí osobně...ale ti, kery mne osloví...osloví mne svým viděním světa... a žene je k tomu v prvy řadě libido...touha po slasti i po kráse...vše ostatní je kalkul - aby se dalo kecat u flašky s pocitem vytečných formulací... a pak sou to iba intelektualni dostihy...kerj pacholek dovede tu slečnu zaujmout tak aby ju moh vyšukat jako bejk...múza de chrnět vtenmoment hehe...tak se chytněte za oud...masturbujte levou a pište pravou - když má gasthaus zavříno... napsal bruno herc...jivrej ted
07.11.2005 15:45
bříza
Poézie není JENOM feromonální zbarvení a předkopulační vábení Brunele! Ty freudistickej barbare! To by se Ti takovej Reynek pěkně poděkoval! Má to existenciální, posedlostní a psychopatický rozměr, připomíná to náboženctví - a nepřesvědčuj mě o opaku, protože si to nedám vyvrátit! Je to cesta pozornosti, jak se dobírat podstaty - a to nemá se ženckejma mnoho společnýho - ba naopak! Žencký můžou bejt maligně rozptylující element, kterej Ti zabrání cosi rozpoznat. Pochopit! Dozrát! Protože vyplejtváš magi a čas a sebezaměření na tokání a natřásání péří! A Stvoření Ti utekne!
Energie je hezká věc, ale struktura je taky nejlepší! (i když netvrdím, že Tvůj způsob trávení světa není příjemný - nicméně holt není dán každýmu! Někdo propadne záhy nervozitě, že "něco není v pořádku" - "něco tomu chybí" - jakoby "smysl" .... a přestane ho to tolik brát. To Ti jistě, jako jivrejovi nemusím vysvětlovat...)

A pomni! Kdo masturbuje bude mít chlupatý dlaně !!!

;)

ale každej jak myslí - samozřejmě
[ << ] [ < ] [ > ] [ >> ]

Přidat názor
Avízo:
Jen pro autora

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)