Téma #1291
Autor:Killgore Trout
Fórum:
Literatura
Datum publikace:01.06.2015 22:31
Počet návštěv:1242
Počet názorů:37

Angažovanost literatury?

Zajímalo by mě, jak (ne)vnímáte "funkce" literárního života a literatury vůbec. Má literatura a samotní autoři sloužit nějakému účelu? (společensky obrodnému, politickému, výchovnému...) A když ano, tak především PROČ? Stejně tak to platí i v případě nesouhlasu.

Já osobně říkám jednomyslné: ne. Důvod? Pokud by autor zasvětil svou tvorbu nějaké utilizaci (od strašidelné politické agitace k zdánlivě nevinné popularizaci literatury). Obávám se, že jakákoliv celospolečenská angažovanost může vést (a vede!) k "naředění" poetiky toho kterého autora, tj. že na konkrétní autorskou svébytnost mohou být "navěšeny" mody a prostředky masové sugesce, manipulace (vypůjčené z masmédií), což nutně znamená ohrožení autorské původnosti. Neříkám, že u každého: lze předpokládat vše-absorbujícího génia, který si je všeho vědom, má dar všeprohlédající autoreflexe, již je schopen využít v hledání ideálního (sic!) tvaru. Ale třebas to vnímám příliš hermeticky, tj. stylem l ́art pour l ́art, nevím. Prostě to tak cítím.

Bylo by fajn, kdyby tu vznikla spontánní, leč "slušná", tolerující diskuse.

Díky za pozornost!

Názory
08.06.2015 21:33
Killgore Trout
bh: na blahosklonnost a aroganci lze odpovědět jedině blahosklonnou arogancí. Takže se předem omlouvám za svůj tón, leč je v souladu. Ne, milý "bh", nemyslím si, že lidé žijí ve vzduchoprázdnu, jen si myslím, že umění pevně spjaté, utilitarizované s "životem", už přestává být uměním, ale prostým médiem jakýchsi "pouček" a "mouder" o světě, tj. umění se stane prostředkem k prosazování neliterárních, neuměleckých zájmů = stane se kýčem. No a proto raději striktně odděluji život od umění (život traktovaný uměleckým dílem by měl být životem života, tj. metaživotem, byť reagujícím na život, realitu, jak je libo, aktuální) Pokud si pragmaticky uvažující člobrda z literárního serveru (říkejme mu třeba "bh") řekne, že "vdechování krásna" je k hovnu, a že potřebujeme životné umění, které je transparentně spjaté s člověkem a životem (a budeme blahosklonně plivat na plané estéty typu Killgore Trout), tak tím logicky ničíme diversitu uměleckého (literárního) života, což je chyba ohromná, hodná leda tak nějakého kulturtrégra typu Ladislav Štoll (věřím, že to jméno kultury-milec "bh" dozajista zná). Já tu nikde nenapsal, že bych angažovanou poesii a angažované umění vůbec jakkoliv vytěsnil - ono tu vždycky bude -, jen jsem chtěl říct, že angažované umění nebudu nikdy respektovat jako jiné formy. Důvod? Pokud to ještě není jasné, tak: angažovanost = tendenčnost, závislost na současných trendech (v umění, v kultuře, v politice atd.). To pravé umění být tendenční nemá.
09.06.2015 15:55
bh

hele Kilghore - nenech se vytáčet jo!
já ti tvuj postoj k světu nemíním brát - jsi jaký jsi...
apropos - nikde neuvádím termín "HOVNO" - kór ve spojitosti s Krásnem...
pokud mne chceš polemicky citovat- tak nepodrazně - kujóne

"kulturnost života néjni jen o vdechování krásna..." takle jsem to napsal

a pokud se rocháš samomluvou a pro tvrdej akcent svý důležitosti
intelektuální se voháníš termíny jako
"utilitarizované s "životem"
ničíme diversitu uměleckého (literárního) života
život traktovaný uměleckým dílem by měl být životem života, tj. metaživotem"
.....
a jinými půvabnými skřípajícími melodiemi....- co už s tebou...
sám neseš kůži na trh a ne každýmu se ta kožka zamlouvá

co míníš v umění respektovat a co ne - po tom mi je fakt hovno...
ani mne to neobohatí- ani neochudí... (hodně věcí si odžiješ nezávisle na učebnicích tebou nepsaných hehe)

já si již mohu při podobných samohrátkách tvýho typu fakt dovolit
blahosklonně povzdechnout - však aji trochu se závistí, že máš ještě tu naivní kuráž nezchromlýho koníka... na rozdíl vode mne, kerej jako do umění /světedivse!/
profi-fušoval hezkejch pár desetiletí... a tadydle to šecko je pro mne iba zpestření
- abych se trochu eště vydejchal po doběhu dráhy, na jejímž startu ty ještě netrpělivě hrabeš kopytem...

tak si nezlom nohu - ctiteli Múz!.... hehe

(a v polemikách se nikdy neomlouvej za nic!.... žádnýmu člobrdovi či Spejblovi s Hurvínkem)
09.06.2015 16:55
Killgore Trout
Ale jasně, asi jsem to překombinoval :) a bral to moc emotivně. Tak si už rozumíme, nemyslels to tak.

Nohu si nehodlám zlámat.
A k tomu mému jazyku: asi to je profesionální deformace, ber to s reservou.

Tvůj Killgore T.
10.06.2015 00:16
sokrates
moooc se mi to líbí, Bruno, mám z tebe radost :-)
10.06.2015 13:06
Killgore Trout
To si zase nerozumíme, páč (mylně) užíváš tzv. intuice (to slovo snad znáš!). Ale prdlajz "fundovaný kritik", Konvalino! Když člověk něco dlouho studuje, tak mu to k srdci přiroste. A taky nevím, proč by součástí té naší "mateřštiny" nemohly být i převzatá a "cizí" slova. PATŘÍ to do českého jazyka a uživatelé češtiny by zvláště některá cizí slova měli velice dobře znát, a ne se ješitně ohrazovat (ó, ten Killgore je ale arogantní, že užívá slova, která neznám, ó!!!), že přeci nemáš stále po ruce slovník cizích slov. (ono stačí pár sekund práce s googlem, pokud se cítíš bezradná) "Čím víc cizích slov, tím pádnější a působivější kritika" je nesmysl, zjednodušení a hloupost. To tě není hodno a ty to víš! "žiju v Česku, čtu ráda ve své mateřštině, bez slovníku cizích slov v ruce" --- to mi připomíná takové to tetkovské povídání o národním jazyce a podobných pochybných hodnotách. Víš ty co? Já ti poradím: nestýkej se s mladými lidmi, kteří užívají strašidelná cizí slova, nestýkej se nikdy, za žádných okolností, s kritiky (to je přeci ta největší svoloč!), stýkej se jen s pokornými, zralými, vyrovnanými lidmi... bude to lovely!
10.06.2015 14:00
Killgore Trout
Já to na tvém rozhodnutí ponechám, to se neboj :) páč ješitných (byť se ohánějících "intuicí") básnířek je někdy až příliš. O tom věku, že někdo stařec ve dvaceti atd., neříkáš nic nového. To s tím národním jazykem upřesním: je to pochybná hodnota, pokud je přeceňovaná a nadceňovaná - pokud říkáš, že když žiješ v Česku, tak čteš ráda v češtině, tak to pro mě je přecenění či nadcenění češtiny. Každý jazyk má své kouzlo, čeština má zas to své. Já mám češtinu moc rád, je hodně bohatá (to tu snad nemusím psát!), tak například tento příspěvek nebude mít žádná cizí slova - bude srozumitelný. Chápu, že když to přeženu a napíšu 3 nebo 4 cizí slova za sebou, tak to působí až šroubovitě (s prominutím blbě, jak říkáš) - ovšem k tomuto klopýtnutí jsem se už přiznal, mám ho za určitou deformaci (ou! cizí slovo! to najednou nejsem vlastenec?). Proč a pro koho vlastně píšu? Co to je zase za mantru? Od kdy má mít autor jasně vymezený cíl, pro koho přesně píše? Od kdy má mít autor jasně vymezené, proč, z jakých pohnutek píše? Proč se o to zajímáš? Má se o to vůbec někdo zajímat? Jde zas o nějakou tvou planou psychologizaci? Tobě nestačí text tak, jaký je? To se musíš nimrat v bulváru kdejakých motivací, jak, proč a pro koho psát? Socioliteratura? Není takové vnímání literatury prosté okleštění, namontování na nějaké, třeba společenské vazby? Nechci říct, že by literatura a literární život neměl jistou spojitost se společností - ono má, ale: není to chyba, krátkozrakost, chápat tyto vazby jako prioritní, určující?
10.06.2015 14:31
Killgore Trout
Běž :) budu rád. Bláboly? A proč? Nějaké argumenty? Docela by mě to zajímalo, ale když ti za to nestojím, tak budiž, aspoň bude klid od těch "intuitivních" výlevů. Ne, chtít diskusi, to bych chtěl asi moc. Ješitnost se projevuje i tak, jak jsi napsala výše. PS. "páč" je taková jazyková vylomenina či zkratka. Hovorová věc. Možná jsi o hovorovosti někde slyšela. Úroveň umělce jsem nikdy neměl, nevím, zda se brát jako umělec.
11.06.2015 12:31
Wopi
konvalina je opět ve vrcholné formě :)
12.06.2015 11:12
Wopi
Mimochodem - co to mele? Jak se "odhlašuje z diskuze"?? Konvalino, ty seš čímdál větší mimoň.
12.06.2015 17:40
Wopi
odnikud jsem se neodhlašoval, lžeš jak když tiskne nebo seš vedle jak ta jedle, je mi to šumafuk - mimochodem: po naběhnutí úvodní strany vidíš počet nových příspěvků tak jako tak! - a jinak je tam tlačítko "sledovat téma" - ne "odhlásit se z diskuse", asi už v tom zase lítáš, ne?
12.06.2015 17:41
Wopi
to jen tak pro info, kdo tady ve skutečnosti oblbuje (už léta)
12.06.2015 17:52
Wopi
jo a to tlačítko "sledovat téma", které nabíhá automaticky jako PRVNÍ, se po kliknutí LOGICKY změní na "nesledovat téma", což tam asi vidíš ty - jenže logika byla vždycky tvou slabou stránkou, takže jsi vůbec nepochopila, o co jde - a avízo můžeš STEJNĚ poslat, i když jsem nekliknul na sledovat - stačí vyplnit prádné políčko u avíz

jo a moc rád bych se "odhlásil z diskuze", škoda, že to ve skutečnosti nejde ;-)

P.S. nejsem tvůj miláček, ani náhodou
12.06.2015 18:44
Wopi
jé, PROSÍM, ignoruj mě, díky
14.06.2015 13:23
slunečnice
Funkci literatury vidím v obohacování se, sebevzdělávání a jakési vnitřní diskuzi s autorem. Pokud čtu a vybírám si, co mě zajímá, má každé dílo pro mě vypovídající hodnotu.
Hledám i mezi řádky a vždy jsem našla.
Literární život je zajímavý, nicméně raději žiji svůj vlastní a nemám potřebu se prezentovat veřejně - nechci se příliš odhalovat.
Navíc literární dílo má nejen vypovídající hodnotu, ale i estetickou a terapeutickou jak v tvorbě, tak ve vlastním zpracování přečtených děl.
A ještě jedna věc. Raději čtu, než sleduji film. Film může být vysoce umělecky a perfektně zpracován, ale kniha mi vždy dává víc informací a prostoru pro svou vlastní kreativní prezentaci přečteného. 
Přeji méně nesmylsného slovíčkaření a nesmylsných hádek. :-)
14.06.2015 20:08
bříza
:)))
tady to fakt žije . . .
(tím jsem chtěl skončit - leč neodolal jsem)

poezie "an sich" je samozřejmě nezbytná .... jenom mě tak nějak nenapadá k čemu

k oblbování holek? markýrování mentálních hlubin? "souznění" podobně postižených vyvrhelů společnosti (která nepotřebuje nic, co nelze zpeněžit)?

Kilgore - připusť, že i takový Czeslav Milosz má právo na existenci a svůj vlastní názor . . . A tenhle pán s nobelovkou tvrdí, že poezie má stát proti katastrofě. A zdá se mi, že to není řeč do větru. Tož tak . . .
14.06.2015 22:39
Wopi
Břízo, abych pravdu řek, moc Ti nerozumim... poezie má stát proti katastrofě? Ony verše zastaví ruku na odpalovacích tlačítcích atomových raket? Nebo zastaví asteroid schopný dopadu úrovně ELE? Sorry, nevěřím.

Souhlasně to vidím spíš se slunečnicí (v obohacování se, sebevzdělávání a jakési vnitřní diskuzi s autorem - literární dílo má nejen vypovídající hodnotu, ale i estetickou a terapeutickou jak v tvorbě, tak ve vlastním zpracování přečtených děl) - právě proto mají lidé oblíbené autory, kteří jim "sednou" a proto byl totální nesmysl, co chtěli na začátku komunismu zavést rudé mozky: že díla budou anonymní, protože u socrealismu se nemůžou odlišovat. Ještě že se jim to nepovedlo prosadit.
14.06.2015 22:51
Wopi
Jo - ještě vysvětlení, proč jsem kdysi psal. Bylo to ze stejného důvodu jako proč jsem chodil močit. Prostě to muselo ven. A bylo mi vcelku šumafuk, jestli to bude mít oblíbenost nebo ne, vážně. Čímž nechci říct, že mě některé pochvalné ohlasy nepotěšily, to jo, ale bral jsem je jen jako určitý bonus a plně jsem chápal i ty odmítavé.
15.06.2015 10:23
bříza
- To především nerozumíš Miloszovi. Já jsem moc malý pán na podobné soudy. Ty sis pod těmi slovy představil červené tlačítko. Budiž. Napadne Tě k tomu ještě něco víc? Cožpak zjemňování, sensitivita, empatie, sdílení - nejsou věci, bez kterých bychom nežili už nyní v Orwellovském světě bez perspektivy? Není fascinace krásou přírody zachycená v poezii věcí, bez které bychom na naši planetu kašlali v mnohem větší míře, než jak jsme svědky dnes? Mraky dalších aplikací onoho výroku - např. do reprodukčního cyklu člověka . . lásky, výchovy, sociální citlivosti ... nejsou naše problémy ve valné míře spojeny s tím, jak poezii přestáváme být schopni vnímat? S úpadkem komunikace m.j. paradoxně daným rozvojem komunikační techniky?
Myslím, že TOTO měl ten pán na mysli. Stojí tedy proti DEKADENCI a dehumanizaci. Co dělali komunisti, byla karikatura. Nicméně možná není dobré vylévat pro to dítě i s vaničkou...
15.06.2015 11:11
Wopi
Takhle řečeno jo, to jo.
A co se komunistů týče, ve vaničce není dítě, nýbrž loutka alze ji s klidným svědomím vylít.
16.06.2015 21:41
Lee
Mně se to červený tlačítko líbí. Co bude ve výsledku to, co rozhodne, jeslti ho zmáčkneš nebo ne?
[ << ] [ < ]

Přidat názor
Avízo:
Jen pro autora

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)