Téma #1256
Autor:Mario Czerney
Fórum:
Obecná diskuze
Datum publikace:06.03.2011 03:09
Počet návštěv:988
Počet názorů:37

Vražda knížek v Čechách
Lidové Noviny, 5. března 2011

Děravé, před očima nás všech rozkradené veřejné rozpočty nyní budou sanovány českou knihou

Vláda se rozhodla zdražit knihy a noviny. Statek, kvůli němuž byli Češi v minulosti ochotni nechat se vyhazovat z práce i zavírat.

Proč to dnešní ministři dělají?

Získají pár set milionů, nenávratně poškodí kulturu i svobodu slova. A pokud vláda uspěje, co nám její barbarství přinese?

Co je novodobé Česko Českem, těšily se tu knihy daňovým úlevám. Teď to chce vláda změnit. Nakladatelé se bouří, knihkupci dávají průchod nespokojenosti, desetitisíce čtenářů podepisují petice. Samozřejmě. Přesto budiž řečeno: zamýšlenému zvýšení daně z přidané hodnoty u knih z deseti na dvacet procent je třeba v jednom ohledu poděkovat: názorně ukazuje, že k omezování svobody slova není třeba žádných legislativních, administrativních ani represivních zásahů. Úplně stačí ekonomické nástroje.

Kramerius dnes Znám současné nakladatele, kteří roznášejí své knížky po knihkupectvích jako Václav Matěj Kramerius na sklonku 18. století – a ze stejných důvodů!; znám tiskaře, kteří tisknou pod cenou jen proto, aby nějaké knížce pomohli na svět; znám knihkupce a antikváře, pro které je jejich práce smyslem života, i kdyby měli plat skoro až na hranici životního minima. Což nakonec někteří mají.

Desítky tisíc rozhněvaných Zdražení knih patří k těm činům, jejichž důsledky budou dlouhodobé a na mnoho let poškodí život v České republice. Výzvu na obranu knih, iniciovanou svazem knihkupců a nakladatelů, podepsalo do chvíle, v níž píši tento článek, jen na internetu přes třicet tisíc občanů, stovky petic na papíře jsou podepisovány po celé republice. V tom je, při vědomí tragičnosti celé věci, přece jen jistá naděje: špatná rozhodnutí vlády snad nebudou nadále jen mlčky přehlížena a lidé se začnou daleko více než dříve zajímat o to, koho to ve volbách do Poslanecké sněmovny vlastně zvolili a jak nakládá s důvěrou, které se mu od nich dostalo.

Naděje je i v tom, že odpor proti rozhodnutí vlády přichází tentokrát ze všech stran, jak od občanů s názory levicovými, tak od těch, kteří jsou profilováni pravicově. Jde o téma, které je stejně palčivé pro všechny.

Knihy jsou nositeli paměti, tím, co pomáhá uchovávat při životě myšlenky a životní zkušenosti těch, kteří zde s námi již nejsou. Kniha je to, co přetrvává staletí i v pomíjivosti světa. Tím, že jsou knihy tištěny ve více exemplářích, skýtají naději, že to, co je v nich uloženo, pronesou dalším generacím, že to nezmizí v propadlišti zapomnění. Jakkoli je dnes využíván a užitečně šířen text i v elektronické podobě, kniha je na světě člověku k užitku i ve chvíli, kdy někdo vypne proud. Kvůli knize byli lidé vězněni, kvůli knize nasazovali svůj život.

Dvacet let – ne tak dávných – u nás desítky anonymních písařek vyťukávaly po nocích do průklepových papírů své přesvědčení o tom, že právě tohle má smysl dělat, že tohle je ten jediný způsob, jak uchovat kontinuitu české literatury.

Čtyřicet let házeli čeští exiloví nakladatelé své knihy jako lahve do moře v naději, že doplují k trosečníkům na druhé straně železné opony. Čtyřicet let lidé v českých nakladatelstvích bojovali za každou hodnotnou vydanou českou knihu – přečtěte si, prosím, pozorně román Lvíče od Josefa Škvoreckého, věnovaný nedávno zesnulému editorovi Vladimíru Justlovi. Má se opravdu národ s touto kulturní tradicí, s tímto svým skutečným pokladem vyvzdorovaným stovkami obětavých lidí smířit s tím, že se zcela vědomě a cíleně zařadí kulturně vedle Albánie, Běloruska a Ukrajiny? Je to výsměch vlády všemu, co se našim předchůdcům podařilo vyvzdorovat.
Barbaři v srdci Evropy Zopakujme fakta: DPH na knihy vyšší než 12 % má v Evropě jen pět států: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Ukrajina a Dánsko. K nim teď směřujeme i my.

Případ Dánska, kde je daňová sazba u knih 25 %, je přitom specifický: jde o zemi s dlouhodobě detailně propracovaným systémem státní podpory národní kultury, včetně té knižní, o které se u nás nikomu nemůže ani zdát. Vydávání knih a časopisů podporuje mnoho let i české ministerstvo kultury – budiž mu za to vzdán dík – ve srovnání s Dánskem jde však o částky neporovnatelně nižší. Státní podpora vydávání knih v sobě přitom vždy a všude nese nebezpečí, že o adresátu takové podpory může být rozhodnuto chybně. I proto třeba v Chorvatsku, Irsku, Norsku a Velké Británii je sazba DPH u knih nulová.

Ve Velké Británii jde přitom o opatření prosazené již v 19. století, jehož snahou bylo zajistit maximální možnou svobodu slova a co možná nejjednodušší přístup k informacím pro všechny – však jsou na něj také dodnes Britové patřičně hrdi a o to, aby nebylo zrušeno, se opakovaně zasadila Sněmovna lordů. Pro dokreslení situace v zemích Evropské unie je třeba dodat, že v osmi menších zemích, které si uvědomují nutnost podpory své národní kultury (jde o Estonsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko a Švédsko), je daňová sazba u knih nižší než u potravin.

V českém prostředí, kde hrála knižní kultura od dob národního obrození zásadní roli, je rozhodnutí vlády nejen zcela nezodpovědné, ale také těžko pochopitelné – částka 720 milionů korun, kterou si vláda slibuje zvýšením DPH na knihy získat na financování důchodové reformy, je v podstatě velmi malá – což ostatně v uplynulém týdnu připustili i sami členové vlády.

Jediným důvodem se zdá být snaha „neotvírat Pandořinu skříňku“ dalších daňových úlev, jak o ní 2. března po zasedání vlády hovořil ministr vnitra, sám spisovatel. Jinými slovy: nedostatek odvahy říci jako vláda jasně, že z principiálních důvodů chceme patřit ke kulturním zemím Evropy a stát si za tím.
Smrt čtení, konec gramotnosti Jaké budou dopady zvýšení DPH u knih? Budou to dopady postupné, vleklé, na první pohled těžko postřehnutelné, o to však nebezpečnější z dlouhodobého hlediska. Čtenáři přijdou o mnoho knižních titulů, které nebude možno vydat. Mnoho rodin si odvykne knihy kupovat, děti nebudou u rodičů vídat, že kniha patří k životu jako cosi samozřejmého, a odvyknou si číst. To je proces, který probíhá již dnes.

Učitelky ze základních škol hovoří o tom, že když požádají děti, aby si přinesly svou oblíbenou knihu, řada z nich přijde s prázdnou, protože kniha u nás přestává být něčím, co patří k dětství. Lze namítnout, že doba se změnila. To jistě ano, v jiných civilizovaných zemích ovšem školy vytvářejí programy, jak udržet děti u četby, vědí totiž, že četba je dovednost, bez níž není možné dále úspěšně studovat. Promýšlení jakéhokoli problému není možné bez schopnosti myslet, která se rozvíjí právě četbou.

Data o prudce klesající čtenářské gramotnosti současných českých dětí jsou zcela alarmující. Je to právě četba, co lidem dává schopnost hlouběji vypovídat o světě a přesně formulovat své myšlenky.

Dále: do úzkých se dostanou mnozí knihkupci a antikváři, menší knihkupectví v menších městech pravděpodobně zaniknou. Knihovny nebudou mít dost peněz na nákup vědeckých publikací ze zahraničí, protože i v takových případech se platí DPH u nás. Nakladatelé budou nuceni omezit vydávání malonákladových titulů, nejvíce postižena bude odborná literatura, vysokoškolské učebnice, ilustrované knihy pro děti a poezie. Ochuzeni budou zejména studenti, tedy lidé, kteří vždy četli a čtou nejvíc, v tom nejvnímavějším věku, kdy do sebe člověk s radostí nasává vše nové.

V diskusi o plánovaném zvýšení DPH se ozvaly i hlasy, které rozhodnutí vlády podporují. Byť jde o hlasy ojedinělé, jejich argumentace stojí za zmínku. Říkají v podstatě toto: vydávání knih je podnikání jako každé jiné, proč by stát neměl usilovat o daň z milionových zisků, například z prodeje knih o Harrym Potterovi?

Odpovědět lze jediné: a víte, kolik dobré práce pro budoucí českou vzdělanost, pro děti a pro mladé lidi právě Harry Potter udělal? Kolik dětí jen díky němu vůbec začalo samo číst? Jak obrovský a penězi nevyjádřitelný vklad do celého jejich budoucího vnitřního života ta kniha přinesla? Pracovníci ministerstev školství a kultury by měli děkovat za to, že se něco takového vůbec podařilo! Zaměstnanci nakladatelství, které Harryho Pottera vydalo, pak za zisk z jeho prodeje nepochybně nejeli hrát golf do zahraničí, daleko spíše toto nakladatelství vydělané peníze použilo na vnitřní dotování ostatních svých titulů, ziskových jen minimálně či zcela prodělečných – tak to ostatně dělá většina nakladatelů, které znám.

A navíc: o tom, zda vydávání knih je podnikání jako každé jiné, lze vést rozsáhlou diskusi. Pohybuji se mezi spisovateli, překladateli, editory, redaktory, grafiky, sazeči, nakladateli, tiskaři, distributory, knihkupci i antikváři víc než dvacet let. Nevím, jak je to v jiných druzích podnikání, ale prakticky všichni, které znám, jsou věru dost podivní podnikatelé: mnozí spisovatelé dotují vydávání svých knížek tím, že píší buď zadarmo, nebo za honorář jen symbolický; překladatelé jsou placeni mnohem méně, než kolik by si zasloužili, většinou pracují především z lásky k věci; ediční práci, trvající u jednoho svazku mnohdy i několik let, vůbec nelze odpovídajícím způsobem zaplatit; redaktoři si musejí často přivydělávat jinými činnostmi, aby se vůbec uživili; grafici si na plakátech a jiných typech užité grafiky vydělají nesrovnatelně více než na knihách, o mnoho pracnějších; někteří nakladatelé skladují své knihy doma pod postelí, v předsíni či na chatách a chalupách, protože nemají peníze na zaplacení skladů.

Myslím-li na všechny tyto lidi, a znám jich stovky, a čtu-li názor, že vydávání knih je podnikání jako každé jiné, pak mám pocit, že se mohu snáze domluvit s delfínem či ptakopyskem než s člověkem, který toto vyslovuje.

Zadřená česká věda Vedle svého poslání kulturně-dějinného má kniha ve společnosti ovšem i poslání zcela praktické, tady a teď. S knihami pracují téměř všichni, ve všech oborech: právníci, ekonomové, lékaři, fyzikové, chemici, architekti, projektanti, obchodníci, programátoři, přírodovědci, matematikové a mnozí další. I výroba a prodej odborných knih pro ně budou po zvýšení DPH velice ztíženy.

Celé to bude připomínat parní lokomotivu, která už teď při desetiprocentním DPH jen horko těžko funí – a teď jí ještě ke všemu někdo nasype písek do válců s písty, které se budou zadrhávat, skřípat, stroj sice pojede dál, ale s obtížemi mnohem většími než v okolních zemích – v Německu mají DPH 7 %, v Rakousku našich současných 10 % a v Polsku pouhých 5 %. Nepochybně to bude mít dlouhodobý vliv na snižování kvality vzdělání, na ztížení šíření vědeckých poznatků a v důsledku toho všeho pak na úpadek konkurenceschopnosti naší země.

Svoboda slova s ručením omezeným Existuje i další důvod ke znepokojení. Hodně se u nás v poslední době mluví o svobodě a o tom, kdo a jak ji komu chce či nechce brát. Vzhledem k tomu, že zvýšení DPH se týká i novin a časopisů, je to z dlouhodobého hlediska nebezpečné. Tisknout knihy, časopisy a noviny bude moci jen ten, kdo bude mít víc peněz. Čím více se takto zúží prostor svobody pro pluralitu názorů politických, odborných i estetických, čím užší bude místo pro svobodnou výměnu informací a pro veřejnou diskusi, tím bude v naší zemi hůře – o tom ostatně něco věděli již Britové v 19. století, když přijímali výše zmíněnou nulovou daň u veškerých tiskovin.

Uvědomují si vůbec politici stran, které ve svých názvech mají slova „tradice“, „odpovědnost“, „demokratická“ či „veřejné“, co svým rozhodnutím činí? Jak vážné a nebezpečné důsledky do budoucna jejich rozhodnutí může mít?

Rozhodnutí o zvýšení DPH u knih, novin a časopisů svým významem zdaleka překračuje oblast kultury. Dotkne se ve svých důsledcích v průběhu příštích desetiletí neblaze každého občana České republiky. Povede k ochuzení veřejného života, k omezení vzdělanosti, k zešedivění veřejného prostoru. Nabídka myšlenek, informací a podnětů k diskusi bude menší než dnes. Zvláště se to projeví snížením počtu vydaných knih překladových. Jako u každého malého národa je i u nás celková kulturní a vzdělanostní úroveň závislá na překládání odborných i beletristických děl z cizích jazyků.

To dobře věděla již generace Lumírovců v 19. století, kdy Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický a další vykonali své olbřímí překladatelské dílo. Ve století dvacátém na jejich práci navázali desítky dalších, se stejným nasazením. Dá se bez nadsázky říci, že jsme se stali malou překladatelskou velmocí a vysokou úroveň českého překladu jsme si plně zachovali i v letech 1948–89, kdy vedle vynikajících překladatelů z povolání i mnozí talentovaní spisovatelé a filozofové mohli uplatnit svůj mimořádný talent v určité době veřejně zejména v překladu – vzpomeňme namátkou na Emanuela Fryntu, Josefa Hiršala, Jana Patočku, Zdeňka Urbánka, Jana Vladislava, Jana Zábranu, ale i na významné literárněvědné překlady Václava Černého.

Paradoxně dnes, v době občanské svobody, informací dostupných na internetu a možnosti volně cestovat po celém světě, to budou mít po hmotné stránce čeští překladatelé a jejich nakladatelé těžší než tyto osobnosti v nakladatelství Odeon, Mladá fronta, Academia či Albatros v Praze let šedesátých! I když tehdy samozřejmě z ideologických důvodů nemohli překládat zdaleka všechno, co by chtěli.

Překladatelských dluhů zásadního významu je dodnes bezpočet. Kultura malého národa se totiž nevytváří sběrem informací, které si lze vygooglovat, ale jen zdlouhavou a nenápadnou mravenčí prací, doslova dřinou nad překlady významných děl světového myšlení, kterými se v českém prostředí udomácňují odborné pojmy, termíny, koncepty a myšlenkové školy. Dnes se vydávání těchto důležitých překladových děl věnují pražská nakladatelství Academia, Oikoymenh, Portál, Triáda, Vyšehrad a další, v Brně pak zejména nakladatelství Host a Centrum pro studium demokracie a kultury. Je paradoxem všech paradoxů, že ohroženo rozhodnutím pravicové vlády se cítí i toto vynikající brněnské nakladatelství, které se po celé dvacetiletí snaží mimo jiné i o kultivaci českého pravicového myšlení a politiky.

Rozhodnutí o zvýšení daně z přidané hodnoty u knih na 20 procent je obrovskou prohrou současné české vlády a její politiky. Ukázalo se jasně, že vláda nemá žádnou ucelenou a promyšlenou představu kulturní politiky prováděné v dlouhodobé perspektivě. Nemohu odborně posuzovat jiné oblasti společenského života, neznám je tak dobře. Pokud jde o knižní kulturu, musím říci, že rozhodnutí vlády je tím jednoznačně nejhorším za celých uplynulých dvacet let.

Přináší do beztak již rozjitřené české společnosti obrovské zklamání a pocit frustrace a bezmoci, prohlubuje nedobrý stav znesvářeného společenství, plného osobních invektiv, útoků a podrazů, a jen doplňuje obraz dnes a denně publikovaných zpráv o stovkách milionů korun, které byly z veřejných peněz rozkradeny na konta soukromých firem.

Děravé, doslova před očima nás všech rozkradené veřejné rozpočty nyní budou doplněny od začátku spornou a problematickou důchodovou reformou, která bude jakoby sanována mimo jiné i českou knihou. Ve skutečnosti však českou knihou sanováno nebude vůbec nic, protože na ztíženém přístupu k novým odborným informacím, myšlenkám, objevům a literárním dílům česká společnost v dlouhodobé perspektivě jako celek strašným způsobem prodělá. Ty ztráty budou nepochybně po letech vyčíslitelné v miliardách. Půjde v nich ale i o něco jiného, o něco, co penězi vyčíslit ani trochu nelze. O zhoršení života v Čechách, o jeho zploštění a ochuzení.

Otázka, kterou bychom si teď všichni měli položit, zní: Qui bono? Předpokládám, že členové vlády si na ni ve svém svědomí již odpověděli.

***

Ve Velké Británii je sazba DPH u knih nulová. Smysl je jasný: zajistit maximální možnou svobodu slova a co možná nejjednodušší přístup k informacím pro všechny. Čtu-li názor, že vydávání knih je podnikání jako každé jiné, pak mám pocit, že se mohu snáze domluvit s delfínem či ptakopyskem

Zvýšení DPH se týká i novin a časopisů. Tisknout tedy bude moci jen ten, kdo bude mít víc peněz. Čím víc se prostor pro pluralitní diskusi zúží, tím bude v zemi hůře.

O autorovi| JAN ŠULC, autor je redaktorem nakladatelství TorstPodobné stanovisko zaujímá i publicista Vladimír Karfík (Týdeník Rozhlas č. 8/2011) v příspěvku "Jde nám skutečně o kulturní společnost?" závěrem píše:
"Nemýlím-li se, jsou země, jejichž potenciální čtenářská obec je deseti-, možná stonásobně větší, a nezatěžují knihy stejnou daní jako jiné zboží, možná proto, že na rozdíl od našich ortodoxních učebnicových ekonomů je za srovnatelné zboží nepovažují. Myslím třeba na Velkou Británii (...) Nejspíš tam vědí, že se jim malý únik ze státního rozpočtu vyplatí. Ne hned, ale myslí na budoucnost.  (...)"


Jde nám ještě o kulturní a vzdělanou společnost?

Počet úprav: 1, naposledy upravil(a) 'Mario Czerney': 06.03.2011 03:21.

Názory
06.03.2011 11:00
Lee
snad tu daň zvýší, abychom si za deset let řekli, jeslti k tomu strašnému úpadku fakt došlo... já tomu nevěřím

kulturní a vzdělaná společnost? ať chcípne... :-)

jdu smažit nějakou onlinovku.. :-D

07.03.2011 19:52
Synaesthesia
Lee napsal(a):
snad tu daň zvýší, abychom si za deset let řekli, jeslti k tomu strašnému úpadku fakt došlo... já tomu nevěřím

kulturní a vzdělaná společnost? ať chcípne... :-)

jdu smažit nějakou onlinovku.. :-D

Tisteny knihy nemaj budoucnost (jen at na ne davaj dan) a navic, jsou voser, cekani v knihovnach, litani po knihkupectvi, knihy do skoly jsou vetsinou podtrhany a to stesti kdyz jen jednou - prvni zacne pentilkou, druhej trojkou tuzkou, treti pastelkou, ctvtej podtrhuje metr sirokym fixem.

Kdyby se udelal mezinarodni server, kde by slo videt, kdo si jaky knihy stahl a kolik na prispel, byt spisovatem bylo lukrativnejsi, nez bejt ekonom nebo pravnik a la perry masson


kufa, prace ,.,,, dopici, zas nejaka jebka...

08.03.2011 09:08
bříza
to Synaesthesia: poměrně idiotský názor.

cit. ze článku Martina Vopěnky (MF Dnes 7.3.):

"... Náš současný neinformovaný politik ovšem zaslechl také cosi o elektronických knihách. A má pocit, že problém je tím vyřešený. Netuší, že i elektronická kniha musí být řádně připravena. Elektronická kniha sama tu přípravu nezaplatí. Teprve, když kniha vychízí v tištěné podobě, může vyjít i elektronicky. Elektronická kniha je od té tištěné odvozena (dokence i ve Spojených státech). .." (konec cit.)

to Mario: " -myslím, že otázka dnes nestojí "proč je špatně zvyšovat DPH na knihy", ale jak se (v praktické rovině) zbavit vlády parazitů, kteří zabíjí svého hostitele.

viz:

http://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A&feature=aso

jediná cesta je dle mého přesvědčení oprava chyby v základech současného uspořádání - zásadní změna financování politických stran:

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/782990


08.03.2011 10:57
Lee


Synaesthesia napsal(a):


Kdyby se udelal mezinarodni server, kde by slo videt, kdo si jaky knihy stahl a kolik na prispel, byt spisovatem bylo lukrativnejsi, nez bejt ekonom nebo pravnik a la perry masson


kufa, prace ,.,,, dopici, zas nejaka jebka...
Jo, to je to, co mě štve na celý týhle kampani proti zvýšení DPH u knih, časáků atp. To je manipulace lidma typu "teď se českej autor neuživí", "úpadek vzdělání" případně apel typu "kniha je posvátná věc". Všechno prokládaný řečma o totální likvidaci knižního odvětví, smrt čtení konec gramotnosti (z článku výše), atp. a oblíbené "všude v civilizovaných zemích jsou knihy od DPH osvobozeny".

Reakce lidí jsou potom ala Konvalina - danit knihy a vzdělání, to je i proti selskému rozumu!

Nejsem proti podpoře kultury, ale doslova mě sere tahle forma manipulace s lidma.

Přitom pravda je úplně jiná : existují eBooky schopné spisovatele uživit (jak píše Synae.. když si dobrou knihu stáhne mraky lidí za pár korun...) - a v současnosti daněné 20%, tištěné knihy zcela jistě nezaniknou a nestanou se z nás žvatlající idioti, kteří nebudou mít tušení, kdo to byl Shakespeare.

08.03.2011 11:13
Lee
A mimochodem myslím, že je to skvělá aféra, zaměříme se na boj proti zvýšení dph u knih a možná, že to vláda přehodnotí (i když tomu spíš nevěřím), z rozpočtu zmizí nějakých snad 700 milionů. ale všude jinde se zvýšení DPH bez nějakých větších afér zvedne. Přitom zvyšování DPH je špatné samo o sobě, ten systém není třeba krmit, ale naučit fungovat efektivněji - což v důsledku podpoří i knihkupectví.
08.03.2011 11:28
Lee
 
Konvalina napsal(a):
Lee, buď tak laskav a nestrkej mě opět do nějaké škatulky ala Konvalina. Těch zmanipulovaných lidí ala Konvalina je momentálně 83.421 + 3 385. Mě naopak sere, že si plno lidí myslí, že každý má doma počítač a že je schopný si z něj stahovat knížky. Těmhle chytrákům k vyřazení stačí, když vyplivne proud. Žvatlající idioti nebudou třeba z nás nebo našich dětí, ale u jejich dětí už bych o tom vážně uvažovala. Jen na okraj podotknu, že zrovna o mně se nedá říct, že bych se nechala kýmkoli zmanipulovat. 
Jinak k většímu zdebilnění našeho národa zrovna dnes přispívá televize Prima otevřením nového kanálu Prima love pro ženy. Jen tak dál, že?
Nezlob se ale budu Tě strkat do škatulky, o které mám pocit, že se do ní zařazuješ. Je to můj názor a ten mi určo brát nechceš.

Když chceš podpořit knižní průmysl, proč si nekoupíš měsíčně o knížku víc? Ptám se vážně, protože mám pocit, že problém knih je v tom, že spousta lidí "má knihy rádo", ale radši než knížku si koupí jinou věc, protože ta kniha jim nakonec prostě za to nestojí. A problém knihkupců, jak sami deklarují, je v tom, že už teď ten knižní průmysl prostě nejede jak by měl (není odbyt).

A stejně s tou primou, ta nějaký ten kanál otevřela, protože se na něj lidi dívají, takže ho vlastně chtějí. Lidi se chtěj zdebilňovat a přece jim to nemůžeš nějak zákonem zakazovat...
08.03.2011 13:41
bříza
Lidé se nechtějí zdebilňovat. To jen debilové se pokoušejí strhnout ostatní na vlastní úroveň. A někteří jedinci s prozíravostí macaráta jeskynního tomu freneticky aplaudují.
08.03.2011 14:19
Lee


bříza napsal(a):
Lidé se nechtějí zdebilňovat. To jen debilové se pokoušejí strhnout ostatní na vlastní úroveň. A někteří jedinci s prozíravostí macaráta jeskynního tomu freneticky aplaudují.
Myslíš, jako když bílý muž přinesl indiánům ohnivou vodu?
08.03.2011 15:04
Synaesthesia
bříza napsal(a):
to Synaesthesia: poměrně idiotský názor.

cit. ze článku Martina Vopěnky (MF Dnes 7.3.):

"... Náš současný neinformovaný politik ovšem zaslechl také cosi o elektronických knihách. A má pocit, že problém je tím vyřešený. Netuší, že i elektronická kniha musí být řádně připravena. Elektronická kniha sama tu přípravu nezaplatí. Teprve, když kniha vychízí v tištěné podobě, může vyjít i elektronicky. Elektronická kniha je od té tištěné odvozena (dokence i ve Spojených státech). .." (konec cit.)

to Mario: " -myslím, že otázka dnes nestojí "proč je špatně zvyšovat DPH na knihy", ale jak se (v praktické rovině) zbavit vlády parazitů, kteří zabíjí svého hostitele.

viz:

http://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A&feature=aso

jediná cesta je dle mého přesvědčení oprava chyby v základech současného uspořádání - zásadní změna financování politických stran:

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/782990
Briza: Idiotsky?, nebyla to urazka? BTW idiotsky spis pusobi, kdyz nekdo rekne neco ve stylu: a knihy "nemohou" byt v e-forme, kdyz nejsou vydany knizne, protoze to tak je i v USA. Ja bych spis rekl, ze prave proto byt v e-forme mohou a mely by byt.
Ty we ty si rano snidal vtipnou kasi po kyblech, co?
Cetl si nekdy e-knihu?

Podivej, je jasny, ze dan na knihy se zvysovat nemela, to je stejny svinstvo, jako kdyz CR jako jedina zeme v EU snizila davky pro telesne postizene, nikde jinde v EU si tohle v takovym meritku jako u nas nelajzly. Nicmene, jeste vetsi svinstvo je hlasat, ze dan znamena smrt knih. Dan je relativni, 20% dan by kniham vubec nevadila, pokud by fungoval system, ve kterem se knihy prodavaji a pujcuji. Nicmene, tento system funguje velmi spatne a nejvice na tom trati prave umelci. Zvyseni dani zvysuje nadeji, ze system se zmeni a proto mi dan na knihy nevadi.

Zaprve, 20 % znamena, že kniha stojici 200 kc bude stat 220 - pokud toto je pro nekoho duvod si jiz knihu nekoupit, lze se ptat, jestli spise nez u vlady neni problem u lidi.

Zadruhe - pokud spisovatelstvi ma byt po financni strance srovnatelne s jinymi profesemi, je treba, aby se platily dane, jinak spisovatelstvi stale zustane druhem charity - coz je spatne.

Zatreti - je zvlastni lamentovat nad 20 % dani, a prehlizet, ze umelec dostane z knihy 5 %, 15 % pokud je jiz znamy. Pokud by se knihy vice prodavaly elektronicky, pro umelce by tu byla vetsi nadeje na nalezity fianancni obnos a to i po zapocitani dani, nebot v pripade tistenych knih je dan vyssi nez honorar pro producenta.

Zactvrte - ve velke britanii se plati hodne velky dane (ale je fakt, ze sem tam par let uz nebyl), srovnani VB a CR je tak vuci nasi zemi nefer.

Konvalina napsal(a):
Lee, buď tak laskav a nestrkej mě opět do nějaké škatulky ala Konvalina. Těch zmanipulovaných lidí ala Konvalina je momentálně 83.421 + 3 385. Mě naopak sere, že si plno lidí myslí, že každý má doma počítač a že je schopný si z něj stahovat knížky. Těmhle chytrákům k vyřazení stačí, když vyplivne proud. Žvatlající idioti nebudou třeba z nás nebo našich dětí, ale u jejich dětí už bych o tom vážně uvažovala. Jen na okraj podotknu, že zrovna o mně se nedá říct, že bych se nechala kýmkoli zmanipulovat. 
Jinak k většímu zdebilnění našeho národa zrovna dnes přispívá televize Prima otevřením nového kanálu Prima love pro ženy. Jen tak dál, že?
Nemusis mit doma pocitac, jsou prece internetove kavarny, nebo si knihu muzes stahnout u kamarada, nebo v telefonu:))
08.03.2011 15:45
Aglája
Jsem primitivní, seru na e-booky. Chci si lehnout s knížkou v zimě pod peřinu a popíjet svařák nebo naložit do vany a popíjet vínko. Chci se vrátit o pár stránek zpět primitivním listováním a ohmatávat rohy. Jsem zpátečník.
08.03.2011 16:41
bříza
Lee napsal(a):


bříza napsal(a):
Lidé se nechtějí zdebilňovat. To jen debilové se pokoušejí strhnout ostatní na vlastní úroveň. A někteří jedinci s prozíravostí macaráta jeskynního tomu freneticky aplaudují.
Myslíš, jako když bílý muž přinesl indiánům ohnivou vodu?
- tak nějak. Manipulace masy je dnes vědecká disciplína. Funguje na principu většiny, ovlivňování instinktů, prvního signálu, principu "spin- reality" a subliminárního podsouvání mentálních obsahů. Primitivům se vládne nesmírně jednoduše. A fachidioti jsou ekonomicky výnosný druh primitivů. Proč tedy podporovat knihy -že?

to Synaesthesia: Názor je neživotný - nelze jej tedy urazit.

Nepřekrucuj: bylo řečeno, že nemohou být v E- formě, pokud se jejich příprava NEZAPLATÍ. A ono ji zatím nelze zaplatit jinak, než z výnosu jejího prodeje v papírové formě, protože e- knihy nevydělávají. Jsme malý trh (česká literatura). Takže pokud se zúží vydavatelům již beztak zúžený ekonomický prostor pro "otázky srdce", budou muset vydávat komerčně zaručený bulvár typu "románů pro ženy v domácnosti", Potterů a jiných blbostí - a ti malonákladoví zkrátka zaniknou - což jim politici nevěří. Tento národ bez svého jazyka na kterém jediném se udržel, bez vzdělanosti a slovesnosti - není NIC. Už dneska bojuje o přežití v globalizačním postmoderním chaosu, korumpujícím vlivu nových technologií - a zejména jejich obsahů - masivně rozbíjejících schopnost koncentrace pozornosti dětí a mladých lidí. Nejde o srovnání s GB. Kromě Albánie a Ukrajiny mají VŠECHNY evropské země snížené DPH na knihy - (a některé dokonce nulové). Včetně Slovenska, Maďarska v krizi, Polska, o Rakousku a Německu nemluvě. Mezinárodní srovnání naší gramotnosti se dramaticky zlomilo kamsi k balkánu. Školství se nám rozpadá - ukazuje se, jací neprozíraví kreténi je v posledních desetiletích řidili - a do toho vláda podmázne knížky, kam patří i odborná literatura a učebnice? To je z PRINCIPU prasárna, jak za Novotnýho !!! Hůř o to, že se nelze vymlouvat na Rusáky a Komunisty!
08.03.2011 16:42
Lee
 
Aglája napsal(a):
Jsem primitivní, seru na e-booky. Chci si lehnout s knížkou v zimě pod peřinu a popíjet svařák nebo naložit do vany a popíjet vínko. Chci se vrátit o pár stránek zpět primitivním listováním a ohmatávat rohy. Jsem zpátečník.
Na tom nevidím nic zpátečnického, knížky mají kouzlo, které eBooky nabídnout prostě nemůžou.Zaprve, 20 % znamena, že kniha stojici 200 kc bude stat 220 - pokud toto
je pro nekoho duvod si jiz knihu nekoupit, lze se ptat, jestli spise
nez u vlady neni problem u lidi.


Bavil jsem se o tom s kamarádem knihkupcem a říkal, že těch pár desítek korun rozdíl pro lidi fakt je rozhodující. Prý.
Každopádně to už samo o něčem vypovídá, totiž že něco je špatně už teď. Otázka je, jestli by nás láce knih přivedla k častějšímu čtení...
09.03.2011 00:45
janča
Tohle je zavádějící rétorika indukovaná knižním obchodem a výrobou. Ve skutečnosti se to knihy příliš nedotkne, jen marže kšeftařů budou muset trochu dolů - ostatně docela dobře je to vidět z rozumného příspěvku Lee.
ASI BUDE LÉPE VKLÁDAT VLASTNÍ NÁZOR, NEŽ TU REPRODUKOVAT CÍLENÉ KATASTROFICKÉ SCÉNÁŘE...
09.03.2011 02:46
Lee
Na většině toho, co jsem napsal trvám, nepřijde mi fér tlačit veřejnosti katastrofické scénáře, jak píše Janča. To je přece taky manipulace.

Břízův názor mě ale donutil o tom dost přemýšlet (vlastně poslední dvě hodiny nespím a promýšlím to :-D) a beru zpátky nadnesenou parafrázi s chcípnutím kulturní společnosti. Řídím se tak nějak poučkou, že co lidé nechtějí a nechtějí za to zaplatit, nemělo by prostě a jednoduše být. Po promyšlení horem dolem ale docházím k tomu, že na tenhle případ vlastně nemám jasný a úplně zdůvodnitelný názor.

První věc se týká malonakladatelů - srdcařů. Věřím asi tomu, že pro některé z nich by to mohlo mít likvidační následky. Co si ale nejsem jistý, proč a jestli by tito malonakladatelé měli být daňově zvýhodňováni. To, že je někdo srdcař neznamená, že si jenom proto zaslouží podporu státu (tj všech, i těch, tkeří by ho nikdy podpořit nechtěli).
Začal bych za ně lobovat možná v okamžiku, kdy bych byl přesvědčený, že vydávají myšlenky, které je dobré mezi lidi šířit. Což je docela dobře možné, že dělají - a já to nevím, takže jsem to odsoudil asi trochu šmahem, uznávám. Možná nebude vadit, když ty knihy zmizí a možná bude - nevím.

Ohledně učebnic mi to přijde ještě složitejší. Kdyby to bylo jak píše Bříza, znamenalo by to, že lidi jsou vlastně tak trochu nesvéprávné stádo. A asi fakt jsou, já třeba jsem. Když jsem měl míň peněz, tak jsem je neutrácel za učebnice. Asi je to něco jako maslowova pyramida... A to by znamenalo, že abychom rozšířili vzdělanost, musíme fakt lidem dát knížky co nejlevněji, protože to stádo raděj utratí peníze za zmrzlinu, než za učebnici.

Uvedu ještě jednu anabázi, dřív jsem kupoval vejce od slepic v klecích, protože ty na podestýlce byly v podstatě stejný vejce, ale dražší. Pak mi došlo, že tím, že budu kupovat vejce na podestýlce dám najevo, že jsem ochotnej připlatit za to, aby slepice žily v lepším prostředí. Ale takový uvědomění není automatický, dojde k němu jenom někdo a většinou ve finanční situaci, kdy si to může dovolit.
A tak je to i s knihama, petici může podepsat každý, to nic nestojí, za lepší zacházení se zvířaty bude bojovat každý, to nic nestojí... Ale jít a koupit knihu, začít kupovat vejce na podestýlce, to už si každý rozmyslí, protože to stojí peníze, které lze vydat za něco zajímavějšího.. a slepice a kultura - ať chcípnou.


Omlouvám se za ne úplně souvislý tok myšlenek, rovnám si je a doufám, že mi s tím pomůžete :-)
09.03.2011 06:28
Synaesthesia
Briza: Neni to spis tim, ze distribucni sit e-knih v cechach nefunguje upa idealne, nebot ji zastinuje prodej tistenych knih a spousta lidi - vydavatelu (jako je treba autor clanku) chteji, aby to tak zustalo a pak pouzivaji nesmyslny pritepleny hesla typu: globalizačním postmoderním chaosu, korumpujícím vlivu nových technologií? ... ja z tebe fakt chciju do kalhot.
Tvuj nazor je: zaplatte 40 000 na vydej knih a z vynosu (ktery je navic dost nezaruceny) zaplate 1000 kc za ulozeni vasi knihy na server. Kupte si na zahradku bagr a vybagrujte si lopatu a s ni pak zasadte tulipan.

Problem neni jen v tom, ze chybi nalezita distribucni sit e-knih, ale bude trvat nejaky patek, nez se e-knihy stanou beznou veci - prece jen dat 3-4 000 za ctecku elektronickych knih si nemuze kazdy dovolit, a prave tito lide budou dany fakt zakryvat trochu zesilenym romantismem, ze je bavi listovat v knihach, coz je ale vicemene znouzectnost (lidi co maji ctecku e-knih tak ctou i normalni knihy a kupuji si normalni knihy, tak jako nektery veci poslouchas na vinylu - vinyl je ale vcelku draha vec, navic neskladna, ma omezenou zivotnost atd. a pokud poslouchas elektronickou hudbu, mas v mp3 a FLACu radove 200 - 300 giga, coz by na vinylu byla jedna mistnost plna desek - nezaplatil bys to, nemel bys to kam davat atd. Podobny problem maji i knihy). Dalsi problem je, ze stale velka cast lidi se boji platit pres internet (trebaze tyto platby jsou jiz ze zakona pojisteny proti zneuziti - a kdyz sme btw u toho v USA je to bezne)))))))). V horizontu 10-ti let budou e-knihy fadni standart (seru na d, T mi zni lip - kdyby neco), coz je nadeje pro spisovatele. Vsadis se semnou - sejdem se tu za 10 let a popovidame si o korumpujicim vlivu modernich technologii v postmodernim chaosu...
09.03.2011 12:59
bříza
Jančo: jak tedy vysvětlíš ten rozdíl mezi %DPH v Albánii a na Slovensku či v Maďarsku? Inteligentní státy, které vidí do budoucnosti - jako například Finové - si vlastní vzdělanost hájí, jako oko v hlavě, protože vědí, že pokud o ni přijdou, na globálním trhu neobstojí. Své pošetilé předpoklady opíráš o pouhou víru v rétoriku některých vládních ekonomů (kteří se již ani netváří, jako nezávislí experti) a odvozuješ z pouhých domněnek - zcela bez ohledu na skokový růst veškerých životních nákladů, který nastává. Tahle země si nemůže dovolit ztratit ani jediný inteligentní či tvůrčí mozek !

Lee !!! jen tak dál !!! Ty se k tomu promyslíš - máš na to !

Synaesthesia:
- hlavně bacha na kalhoty - pokud máš problém se svěračem, možná by stačila bederní rouška. Některých argumentů nad Tvé možnosti se tedy zdržím - pokud myslíš.
S e- knihami je to ještě horší, než CD. Absolutně neuhlídáš duševní vlastnictví, jejich kopírování - a hodně knihomolů prostě e-knihy z principu odmítá - a nebude za ně platit, ani pokud si čtečku koupí. A nezmění svůj názor, jenom proto že si někdo myslí, že to jsou "romantický socky" - jak naznačuješ.
Ale ta paralela s muzikou vcelku sedí. Čím si myslíš, že je, že v normálním obchodě neseženeš nic zajímavého? Proč se musí člověk trmácet někam do black - pointu, když chceš sehnat opravdu živoucí, zajímavou kulturu? Je to MALONÁKLAD živený nadšencem. Tyto malonáklady jsou prakticky jediným živoucím výhonkem a potenciální budoucností české literatury. Jejich likvidací se zásadně snižuje intelektuální potenciál této společnosti, což ekonomizující troglodyt nikdy nepochopí, neb to neumí spočítat.
09.03.2011 17:47
Synaesthesia
Pan znalec postmoderniho chaosu a korumpujicich modernich technologii opet zaperlil.

Slysel si nekdy slovo knihovna? Vis, takova ta instituce, kde se pujcuji knihy, zkus se tam nekdy podivat, at si rozsiris obzory. Byla by vazne tragedie, kdyby kniha, ktera je volne k pujceni v knihovne byla dostupna i ke stazene .... hruza! To by bylo panecku okradani duchovniho vlastnictví!!!!!
Dalsi vec, ktera ti usla: v soucasnosti clovek, ktery chce podporit spisovatele, aniz by pres 90 % jeho podpory padlo na vydavatele, knikupectvi, postovne atd., nema zadnou jinou alternativu. Knihu si stahnout a podporit primo umelce ti prijde tedy spatny?09.03.2011 19:52
Synaesthesia
Jeste jedna vec, ja osobne si z kazde knihy delam vypisky (viz treba muj web: http://d-evil.euweb.cz ) - jednak si vypisuju zajimavy myslenky, kdyz ctu basne, opisu si basne co se mi libili atd., e-kniha ti umoznuje mnoheji rychleji zpracovat dane informace a pokud mas dobrou ctecku, je rozdil mezi papirem minimalni. Dost podstatny plus zejmena pro studenty. Dalsi vec, student si ucebnice kupuje na jeden semestr - davat 2-400 kc za knihu, kterou za pul roku bude muset prodat s velkou ztratou, pak tvori neprijemnou financni zatez, starosti atd. Je paradox ohanet se cenou ucebnic a opomenout, ze ucebnice uz davno maji vsechny byt v elektronicke podobe, dostupne za pausalni poplatek. Dalsi mystifikace clanku.

10.03.2011 10:40
bříza
- Stále ti cosi podstatného uniká:
Rozdíl mezi realitou a virtuální realitou spočívá v tom, že virtuální realita je sice logická, ale nikoli pravdivá.
k čemu je mi knihovna, když vydavatelé přestanou vydávat zajímavé tituly? K čemu je mi supersofistikovaná čtečka na učebnice, když je nikdo nebude editovat ?
Podporovat přímo začínající umělce v E- formě ? :))))
jak se mezi nimi zorientuješ ? Na Liteře, nebo na Písmáku ???? :)))))) !!!!!
10.03.2011 11:27
Lee
Jo jo, aby se kniha dostala do knihovny, tak ji asi fakt musí někdo vydat.:)
EBooky zatím v ČR alternativa nejsou, ael věřím, že je to otázka času, kdy budou pro začínající spisovatele zajímavou alternativou.

Zajímavý srovnání a hlavně ukázka trendu je tady
http://www.labnol.org/home/ebooks-vs-print-books/14344/
[ > ] [ >> ]

Přidat názor
Avízo:
Jen pro autora

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)