Téma #1256
Autor:Mario Czerney
Fórum:
Obecná diskuze
Datum publikace:06.03.2011 03:09
Počet návštěv:968
Počet názorů:37

Vražda knížek v Čechách
Lidové Noviny, 5. března 2011

Děravé, před očima nás všech rozkradené veřejné rozpočty nyní budou sanovány českou knihou

Vláda se rozhodla zdražit knihy a noviny. Statek, kvůli němuž byli Češi v minulosti ochotni nechat se vyhazovat z práce i zavírat.

Proč to dnešní ministři dělají?

Získají pár set milionů, nenávratně poškodí kulturu i svobodu slova. A pokud vláda uspěje, co nám její barbarství přinese?

Co je novodobé Česko Českem, těšily se tu knihy daňovým úlevám. Teď to chce vláda změnit. Nakladatelé se bouří, knihkupci dávají průchod nespokojenosti, desetitisíce čtenářů podepisují petice. Samozřejmě. Přesto budiž řečeno: zamýšlenému zvýšení daně z přidané hodnoty u knih z deseti na dvacet procent je třeba v jednom ohledu poděkovat: názorně ukazuje, že k omezování svobody slova není třeba žádných legislativních, administrativních ani represivních zásahů. Úplně stačí ekonomické nástroje.

Kramerius dnes Znám současné nakladatele, kteří roznášejí své knížky po knihkupectvích jako Václav Matěj Kramerius na sklonku 18. století – a ze stejných důvodů!; znám tiskaře, kteří tisknou pod cenou jen proto, aby nějaké knížce pomohli na svět; znám knihkupce a antikváře, pro které je jejich práce smyslem života, i kdyby měli plat skoro až na hranici životního minima. Což nakonec někteří mají.

Desítky tisíc rozhněvaných Zdražení knih patří k těm činům, jejichž důsledky budou dlouhodobé a na mnoho let poškodí život v České republice. Výzvu na obranu knih, iniciovanou svazem knihkupců a nakladatelů, podepsalo do chvíle, v níž píši tento článek, jen na internetu přes třicet tisíc občanů, stovky petic na papíře jsou podepisovány po celé republice. V tom je, při vědomí tragičnosti celé věci, přece jen jistá naděje: špatná rozhodnutí vlády snad nebudou nadále jen mlčky přehlížena a lidé se začnou daleko více než dříve zajímat o to, koho to ve volbách do Poslanecké sněmovny vlastně zvolili a jak nakládá s důvěrou, které se mu od nich dostalo.

Naděje je i v tom, že odpor proti rozhodnutí vlády přichází tentokrát ze všech stran, jak od občanů s názory levicovými, tak od těch, kteří jsou profilováni pravicově. Jde o téma, které je stejně palčivé pro všechny.

Knihy jsou nositeli paměti, tím, co pomáhá uchovávat při životě myšlenky a životní zkušenosti těch, kteří zde s námi již nejsou. Kniha je to, co přetrvává staletí i v pomíjivosti světa. Tím, že jsou knihy tištěny ve více exemplářích, skýtají naději, že to, co je v nich uloženo, pronesou dalším generacím, že to nezmizí v propadlišti zapomnění. Jakkoli je dnes využíván a užitečně šířen text i v elektronické podobě, kniha je na světě člověku k užitku i ve chvíli, kdy někdo vypne proud. Kvůli knize byli lidé vězněni, kvůli knize nasazovali svůj život.

Dvacet let – ne tak dávných – u nás desítky anonymních písařek vyťukávaly po nocích do průklepových papírů své přesvědčení o tom, že právě tohle má smysl dělat, že tohle je ten jediný způsob, jak uchovat kontinuitu české literatury.

Čtyřicet let házeli čeští exiloví nakladatelé své knihy jako lahve do moře v naději, že doplují k trosečníkům na druhé straně železné opony. Čtyřicet let lidé v českých nakladatelstvích bojovali za každou hodnotnou vydanou českou knihu – přečtěte si, prosím, pozorně román Lvíče od Josefa Škvoreckého, věnovaný nedávno zesnulému editorovi Vladimíru Justlovi. Má se opravdu národ s touto kulturní tradicí, s tímto svým skutečným pokladem vyvzdorovaným stovkami obětavých lidí smířit s tím, že se zcela vědomě a cíleně zařadí kulturně vedle Albánie, Běloruska a Ukrajiny? Je to výsměch vlády všemu, co se našim předchůdcům podařilo vyvzdorovat.
Barbaři v srdci Evropy Zopakujme fakta: DPH na knihy vyšší než 12 % má v Evropě jen pět států: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Ukrajina a Dánsko. K nim teď směřujeme i my.

Případ Dánska, kde je daňová sazba u knih 25 %, je přitom specifický: jde o zemi s dlouhodobě detailně propracovaným systémem státní podpory národní kultury, včetně té knižní, o které se u nás nikomu nemůže ani zdát. Vydávání knih a časopisů podporuje mnoho let i české ministerstvo kultury – budiž mu za to vzdán dík – ve srovnání s Dánskem jde však o částky neporovnatelně nižší. Státní podpora vydávání knih v sobě přitom vždy a všude nese nebezpečí, že o adresátu takové podpory může být rozhodnuto chybně. I proto třeba v Chorvatsku, Irsku, Norsku a Velké Británii je sazba DPH u knih nulová.

Ve Velké Británii jde přitom o opatření prosazené již v 19. století, jehož snahou bylo zajistit maximální možnou svobodu slova a co možná nejjednodušší přístup k informacím pro všechny – však jsou na něj také dodnes Britové patřičně hrdi a o to, aby nebylo zrušeno, se opakovaně zasadila Sněmovna lordů. Pro dokreslení situace v zemích Evropské unie je třeba dodat, že v osmi menších zemích, které si uvědomují nutnost podpory své národní kultury (jde o Estonsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko a Švédsko), je daňová sazba u knih nižší než u potravin.

V českém prostředí, kde hrála knižní kultura od dob národního obrození zásadní roli, je rozhodnutí vlády nejen zcela nezodpovědné, ale také těžko pochopitelné – částka 720 milionů korun, kterou si vláda slibuje zvýšením DPH na knihy získat na financování důchodové reformy, je v podstatě velmi malá – což ostatně v uplynulém týdnu připustili i sami členové vlády.

Jediným důvodem se zdá být snaha „neotvírat Pandořinu skříňku“ dalších daňových úlev, jak o ní 2. března po zasedání vlády hovořil ministr vnitra, sám spisovatel. Jinými slovy: nedostatek odvahy říci jako vláda jasně, že z principiálních důvodů chceme patřit ke kulturním zemím Evropy a stát si za tím.
Smrt čtení, konec gramotnosti Jaké budou dopady zvýšení DPH u knih? Budou to dopady postupné, vleklé, na první pohled těžko postřehnutelné, o to však nebezpečnější z dlouhodobého hlediska. Čtenáři přijdou o mnoho knižních titulů, které nebude možno vydat. Mnoho rodin si odvykne knihy kupovat, děti nebudou u rodičů vídat, že kniha patří k životu jako cosi samozřejmého, a odvyknou si číst. To je proces, který probíhá již dnes.

Učitelky ze základních škol hovoří o tom, že když požádají děti, aby si přinesly svou oblíbenou knihu, řada z nich přijde s prázdnou, protože kniha u nás přestává být něčím, co patří k dětství. Lze namítnout, že doba se změnila. To jistě ano, v jiných civilizovaných zemích ovšem školy vytvářejí programy, jak udržet děti u četby, vědí totiž, že četba je dovednost, bez níž není možné dále úspěšně studovat. Promýšlení jakéhokoli problému není možné bez schopnosti myslet, která se rozvíjí právě četbou.

Data o prudce klesající čtenářské gramotnosti současných českých dětí jsou zcela alarmující. Je to právě četba, co lidem dává schopnost hlouběji vypovídat o světě a přesně formulovat své myšlenky.

Dále: do úzkých se dostanou mnozí knihkupci a antikváři, menší knihkupectví v menších městech pravděpodobně zaniknou. Knihovny nebudou mít dost peněz na nákup vědeckých publikací ze zahraničí, protože i v takových případech se platí DPH u nás. Nakladatelé budou nuceni omezit vydávání malonákladových titulů, nejvíce postižena bude odborná literatura, vysokoškolské učebnice, ilustrované knihy pro děti a poezie. Ochuzeni budou zejména studenti, tedy lidé, kteří vždy četli a čtou nejvíc, v tom nejvnímavějším věku, kdy do sebe člověk s radostí nasává vše nové.

V diskusi o plánovaném zvýšení DPH se ozvaly i hlasy, které rozhodnutí vlády podporují. Byť jde o hlasy ojedinělé, jejich argumentace stojí za zmínku. Říkají v podstatě toto: vydávání knih je podnikání jako každé jiné, proč by stát neměl usilovat o daň z milionových zisků, například z prodeje knih o Harrym Potterovi?

Odpovědět lze jediné: a víte, kolik dobré práce pro budoucí českou vzdělanost, pro děti a pro mladé lidi právě Harry Potter udělal? Kolik dětí jen díky němu vůbec začalo samo číst? Jak obrovský a penězi nevyjádřitelný vklad do celého jejich budoucího vnitřního života ta kniha přinesla? Pracovníci ministerstev školství a kultury by měli děkovat za to, že se něco takového vůbec podařilo! Zaměstnanci nakladatelství, které Harryho Pottera vydalo, pak za zisk z jeho prodeje nepochybně nejeli hrát golf do zahraničí, daleko spíše toto nakladatelství vydělané peníze použilo na vnitřní dotování ostatních svých titulů, ziskových jen minimálně či zcela prodělečných – tak to ostatně dělá většina nakladatelů, které znám.

A navíc: o tom, zda vydávání knih je podnikání jako každé jiné, lze vést rozsáhlou diskusi. Pohybuji se mezi spisovateli, překladateli, editory, redaktory, grafiky, sazeči, nakladateli, tiskaři, distributory, knihkupci i antikváři víc než dvacet let. Nevím, jak je to v jiných druzích podnikání, ale prakticky všichni, které znám, jsou věru dost podivní podnikatelé: mnozí spisovatelé dotují vydávání svých knížek tím, že píší buď zadarmo, nebo za honorář jen symbolický; překladatelé jsou placeni mnohem méně, než kolik by si zasloužili, většinou pracují především z lásky k věci; ediční práci, trvající u jednoho svazku mnohdy i několik let, vůbec nelze odpovídajícím způsobem zaplatit; redaktoři si musejí často přivydělávat jinými činnostmi, aby se vůbec uživili; grafici si na plakátech a jiných typech užité grafiky vydělají nesrovnatelně více než na knihách, o mnoho pracnějších; někteří nakladatelé skladují své knihy doma pod postelí, v předsíni či na chatách a chalupách, protože nemají peníze na zaplacení skladů.

Myslím-li na všechny tyto lidi, a znám jich stovky, a čtu-li názor, že vydávání knih je podnikání jako každé jiné, pak mám pocit, že se mohu snáze domluvit s delfínem či ptakopyskem než s člověkem, který toto vyslovuje.

Zadřená česká věda Vedle svého poslání kulturně-dějinného má kniha ve společnosti ovšem i poslání zcela praktické, tady a teď. S knihami pracují téměř všichni, ve všech oborech: právníci, ekonomové, lékaři, fyzikové, chemici, architekti, projektanti, obchodníci, programátoři, přírodovědci, matematikové a mnozí další. I výroba a prodej odborných knih pro ně budou po zvýšení DPH velice ztíženy.

Celé to bude připomínat parní lokomotivu, která už teď při desetiprocentním DPH jen horko těžko funí – a teď jí ještě ke všemu někdo nasype písek do válců s písty, které se budou zadrhávat, skřípat, stroj sice pojede dál, ale s obtížemi mnohem většími než v okolních zemích – v Německu mají DPH 7 %, v Rakousku našich současných 10 % a v Polsku pouhých 5 %. Nepochybně to bude mít dlouhodobý vliv na snižování kvality vzdělání, na ztížení šíření vědeckých poznatků a v důsledku toho všeho pak na úpadek konkurenceschopnosti naší země.

Svoboda slova s ručením omezeným Existuje i další důvod ke znepokojení. Hodně se u nás v poslední době mluví o svobodě a o tom, kdo a jak ji komu chce či nechce brát. Vzhledem k tomu, že zvýšení DPH se týká i novin a časopisů, je to z dlouhodobého hlediska nebezpečné. Tisknout knihy, časopisy a noviny bude moci jen ten, kdo bude mít víc peněz. Čím více se takto zúží prostor svobody pro pluralitu názorů politických, odborných i estetických, čím užší bude místo pro svobodnou výměnu informací a pro veřejnou diskusi, tím bude v naší zemi hůře – o tom ostatně něco věděli již Britové v 19. století, když přijímali výše zmíněnou nulovou daň u veškerých tiskovin.

Uvědomují si vůbec politici stran, které ve svých názvech mají slova „tradice“, „odpovědnost“, „demokratická“ či „veřejné“, co svým rozhodnutím činí? Jak vážné a nebezpečné důsledky do budoucna jejich rozhodnutí může mít?

Rozhodnutí o zvýšení DPH u knih, novin a časopisů svým významem zdaleka překračuje oblast kultury. Dotkne se ve svých důsledcích v průběhu příštích desetiletí neblaze každého občana České republiky. Povede k ochuzení veřejného života, k omezení vzdělanosti, k zešedivění veřejného prostoru. Nabídka myšlenek, informací a podnětů k diskusi bude menší než dnes. Zvláště se to projeví snížením počtu vydaných knih překladových. Jako u každého malého národa je i u nás celková kulturní a vzdělanostní úroveň závislá na překládání odborných i beletristických děl z cizích jazyků.

To dobře věděla již generace Lumírovců v 19. století, kdy Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický a další vykonali své olbřímí překladatelské dílo. Ve století dvacátém na jejich práci navázali desítky dalších, se stejným nasazením. Dá se bez nadsázky říci, že jsme se stali malou překladatelskou velmocí a vysokou úroveň českého překladu jsme si plně zachovali i v letech 1948–89, kdy vedle vynikajících překladatelů z povolání i mnozí talentovaní spisovatelé a filozofové mohli uplatnit svůj mimořádný talent v určité době veřejně zejména v překladu – vzpomeňme namátkou na Emanuela Fryntu, Josefa Hiršala, Jana Patočku, Zdeňka Urbánka, Jana Vladislava, Jana Zábranu, ale i na významné literárněvědné překlady Václava Černého.

Paradoxně dnes, v době občanské svobody, informací dostupných na internetu a možnosti volně cestovat po celém světě, to budou mít po hmotné stránce čeští překladatelé a jejich nakladatelé těžší než tyto osobnosti v nakladatelství Odeon, Mladá fronta, Academia či Albatros v Praze let šedesátých! I když tehdy samozřejmě z ideologických důvodů nemohli překládat zdaleka všechno, co by chtěli.

Překladatelských dluhů zásadního významu je dodnes bezpočet. Kultura malého národa se totiž nevytváří sběrem informací, které si lze vygooglovat, ale jen zdlouhavou a nenápadnou mravenčí prací, doslova dřinou nad překlady významných děl světového myšlení, kterými se v českém prostředí udomácňují odborné pojmy, termíny, koncepty a myšlenkové školy. Dnes se vydávání těchto důležitých překladových děl věnují pražská nakladatelství Academia, Oikoymenh, Portál, Triáda, Vyšehrad a další, v Brně pak zejména nakladatelství Host a Centrum pro studium demokracie a kultury. Je paradoxem všech paradoxů, že ohroženo rozhodnutím pravicové vlády se cítí i toto vynikající brněnské nakladatelství, které se po celé dvacetiletí snaží mimo jiné i o kultivaci českého pravicového myšlení a politiky.

Rozhodnutí o zvýšení daně z přidané hodnoty u knih na 20 procent je obrovskou prohrou současné české vlády a její politiky. Ukázalo se jasně, že vláda nemá žádnou ucelenou a promyšlenou představu kulturní politiky prováděné v dlouhodobé perspektivě. Nemohu odborně posuzovat jiné oblasti společenského života, neznám je tak dobře. Pokud jde o knižní kulturu, musím říci, že rozhodnutí vlády je tím jednoznačně nejhorším za celých uplynulých dvacet let.

Přináší do beztak již rozjitřené české společnosti obrovské zklamání a pocit frustrace a bezmoci, prohlubuje nedobrý stav znesvářeného společenství, plného osobních invektiv, útoků a podrazů, a jen doplňuje obraz dnes a denně publikovaných zpráv o stovkách milionů korun, které byly z veřejných peněz rozkradeny na konta soukromých firem.

Děravé, doslova před očima nás všech rozkradené veřejné rozpočty nyní budou doplněny od začátku spornou a problematickou důchodovou reformou, která bude jakoby sanována mimo jiné i českou knihou. Ve skutečnosti však českou knihou sanováno nebude vůbec nic, protože na ztíženém přístupu k novým odborným informacím, myšlenkám, objevům a literárním dílům česká společnost v dlouhodobé perspektivě jako celek strašným způsobem prodělá. Ty ztráty budou nepochybně po letech vyčíslitelné v miliardách. Půjde v nich ale i o něco jiného, o něco, co penězi vyčíslit ani trochu nelze. O zhoršení života v Čechách, o jeho zploštění a ochuzení.

Otázka, kterou bychom si teď všichni měli položit, zní: Qui bono? Předpokládám, že členové vlády si na ni ve svém svědomí již odpověděli.

***

Ve Velké Británii je sazba DPH u knih nulová. Smysl je jasný: zajistit maximální možnou svobodu slova a co možná nejjednodušší přístup k informacím pro všechny. Čtu-li názor, že vydávání knih je podnikání jako každé jiné, pak mám pocit, že se mohu snáze domluvit s delfínem či ptakopyskem

Zvýšení DPH se týká i novin a časopisů. Tisknout tedy bude moci jen ten, kdo bude mít víc peněz. Čím víc se prostor pro pluralitní diskusi zúží, tím bude v zemi hůře.

O autorovi| JAN ŠULC, autor je redaktorem nakladatelství TorstPodobné stanovisko zaujímá i publicista Vladimír Karfík (Týdeník Rozhlas č. 8/2011) v příspěvku "Jde nám skutečně o kulturní společnost?" závěrem píše:
"Nemýlím-li se, jsou země, jejichž potenciální čtenářská obec je deseti-, možná stonásobně větší, a nezatěžují knihy stejnou daní jako jiné zboží, možná proto, že na rozdíl od našich ortodoxních učebnicových ekonomů je za srovnatelné zboží nepovažují. Myslím třeba na Velkou Británii (...) Nejspíš tam vědí, že se jim malý únik ze státního rozpočtu vyplatí. Ne hned, ale myslí na budoucnost.  (...)"


Jde nám ještě o kulturní a vzdělanou společnost?

Počet úprav: 1, naposledy upravil(a) 'Mario Czerney': 06.03.2011 03:21.

Názory
09.03.2011 12:59
bříza
Jančo: jak tedy vysvětlíš ten rozdíl mezi %DPH v Albánii a na Slovensku či v Maďarsku? Inteligentní státy, které vidí do budoucnosti - jako například Finové - si vlastní vzdělanost hájí, jako oko v hlavě, protože vědí, že pokud o ni přijdou, na globálním trhu neobstojí. Své pošetilé předpoklady opíráš o pouhou víru v rétoriku některých vládních ekonomů (kteří se již ani netváří, jako nezávislí experti) a odvozuješ z pouhých domněnek - zcela bez ohledu na skokový růst veškerých životních nákladů, který nastává. Tahle země si nemůže dovolit ztratit ani jediný inteligentní či tvůrčí mozek !

Lee !!! jen tak dál !!! Ty se k tomu promyslíš - máš na to !

Synaesthesia:
- hlavně bacha na kalhoty - pokud máš problém se svěračem, možná by stačila bederní rouška. Některých argumentů nad Tvé možnosti se tedy zdržím - pokud myslíš.
S e- knihami je to ještě horší, než CD. Absolutně neuhlídáš duševní vlastnictví, jejich kopírování - a hodně knihomolů prostě e-knihy z principu odmítá - a nebude za ně platit, ani pokud si čtečku koupí. A nezmění svůj názor, jenom proto že si někdo myslí, že to jsou "romantický socky" - jak naznačuješ.
Ale ta paralela s muzikou vcelku sedí. Čím si myslíš, že je, že v normálním obchodě neseženeš nic zajímavého? Proč se musí člověk trmácet někam do black - pointu, když chceš sehnat opravdu živoucí, zajímavou kulturu? Je to MALONÁKLAD živený nadšencem. Tyto malonáklady jsou prakticky jediným živoucím výhonkem a potenciální budoucností české literatury. Jejich likvidací se zásadně snižuje intelektuální potenciál této společnosti, což ekonomizující troglodyt nikdy nepochopí, neb to neumí spočítat.
09.03.2011 17:47
Synaesthesia
Pan znalec postmoderniho chaosu a korumpujicich modernich technologii opet zaperlil.

Slysel si nekdy slovo knihovna? Vis, takova ta instituce, kde se pujcuji knihy, zkus se tam nekdy podivat, at si rozsiris obzory. Byla by vazne tragedie, kdyby kniha, ktera je volne k pujceni v knihovne byla dostupna i ke stazene .... hruza! To by bylo panecku okradani duchovniho vlastnictví!!!!!
Dalsi vec, ktera ti usla: v soucasnosti clovek, ktery chce podporit spisovatele, aniz by pres 90 % jeho podpory padlo na vydavatele, knikupectvi, postovne atd., nema zadnou jinou alternativu. Knihu si stahnout a podporit primo umelce ti prijde tedy spatny?09.03.2011 19:52
Synaesthesia
Jeste jedna vec, ja osobne si z kazde knihy delam vypisky (viz treba muj web: http://d-evil.euweb.cz ) - jednak si vypisuju zajimavy myslenky, kdyz ctu basne, opisu si basne co se mi libili atd., e-kniha ti umoznuje mnoheji rychleji zpracovat dane informace a pokud mas dobrou ctecku, je rozdil mezi papirem minimalni. Dost podstatny plus zejmena pro studenty. Dalsi vec, student si ucebnice kupuje na jeden semestr - davat 2-400 kc za knihu, kterou za pul roku bude muset prodat s velkou ztratou, pak tvori neprijemnou financni zatez, starosti atd. Je paradox ohanet se cenou ucebnic a opomenout, ze ucebnice uz davno maji vsechny byt v elektronicke podobe, dostupne za pausalni poplatek. Dalsi mystifikace clanku.

10.03.2011 10:40
bříza
- Stále ti cosi podstatného uniká:
Rozdíl mezi realitou a virtuální realitou spočívá v tom, že virtuální realita je sice logická, ale nikoli pravdivá.
k čemu je mi knihovna, když vydavatelé přestanou vydávat zajímavé tituly? K čemu je mi supersofistikovaná čtečka na učebnice, když je nikdo nebude editovat ?
Podporovat přímo začínající umělce v E- formě ? :))))
jak se mezi nimi zorientuješ ? Na Liteře, nebo na Písmáku ???? :)))))) !!!!!
10.03.2011 11:27
Lee
Jo jo, aby se kniha dostala do knihovny, tak ji asi fakt musí někdo vydat.:)
EBooky zatím v ČR alternativa nejsou, ael věřím, že je to otázka času, kdy budou pro začínající spisovatele zajímavou alternativou.

Zajímavý srovnání a hlavně ukázka trendu je tady
http://www.labnol.org/home/ebooks-vs-print-books/14344/
10.03.2011 11:47
HarryHH
... mám knihy a tištěné slovo rád ...

***- ... ale obávám se že tohle nikoho nezajímá ...

... je to jen názor a tužba jednotlivce, která je ale jen prdnutím mravence proti argumentům imagologů naší prefabrikované společnosti ...

Žil jsem poměrně dost dlouho v JAR mezi negry, a ti tištěnou literaturu jako je u nás téměř neznají ...

Vše spojené s jejich historií, poesií, myšlenkami a směřováním si předávají po generace ústně ...
/ vidím v tom ovšem nyní spíše výhodu -mají k sobě blíž a DPH by se tam aplikovala poměrně ztěžka ... :-)) /

jinak názor zde již zazněl - bojujte a možná knihy vybojujete ...
... ale stejně to zaplatíte / zaplatíme / přes jiné produkty ...

/ je to jako když vegoš nadává na increase DPH u obilních klíčků a tím se zárověň investuje v kampani pro zdražení masných výrobků ... a zchytralí Kalouskové se řechtaj´na celý parlament ... /

lidičky maj´diskusi ... no a my máme svý prašule na jejich "blaho" ...
10.03.2011 12:57
Lee
ještě doplním zajímavou recenzi od kámoše na e-čtečku...
http://www.uhouby.cz/2011/03/kindle.html
10.03.2011 13:06
Synaesthesia
Onky tonky, aby se kniha dostala do knihovny, musi mit ISBN, k cemuz staci 10
vytisku. Dan na knihy muze knihovnam i vyhovovat, protoze knihy vydava az moc
lidi a knihovny maji v urcitem procentu povinost drzet knihy s ISBN, coz je
bullshit - knihovny by mely rozhodovat samy o tom, ktere knihy chteji a nechteji
mit na sklade. Problem je, ze se vydava az moc a tim spis je cela kauza prilis
zdramatizovana.

Cekancina kniha myslim mela kolem 500 vytisku a uz na tom vydelala asi ctyri
stovky a jeji kniha je v knihovnach:
http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?query=D%C4%9Bti+zab%C3%ADjejte+rychle&action=
sOnlineKatalog&kde=all&submit_search=Hledat#

sakra, musim si tu knihu precist, dala mi jednu s venovanim pro moji holku a ja
si tu knihu neprecet - sem fakt kurva, stydim se (ale knihy sem zaplatitl -
takze sem se podilel na vzestupu jeji kariery spisovatelky))).

Samozrejme DPH by pocin stizilo, ale urcite nezastavilo, kdo chce, si cestu
najde. BTW jsem proti 20% dani na knihy, ale jeste vic sem proti kecum, ze dan
znamena smrt knih - to je strasna sracka. ceho sis nevsiml je, ze pohled
uzivatele a knihoven je v mnoha ohledech jiny, nez pohled vydavatele
(nakladatele). Clanek je obodobny clanku na novinkach.cz.
Pred pul rokem byla na BBC reportaz o vzestupu e-knih, muzes si stajnout, BBC ma
zpravy asi 4 roky na netu.
10.03.2011 13:16
Synaesthesia
Chtel sem rict, ze e-kniha muze mit ISBN, pripadne dobre recenze, nebo ji muzes najit na nalezitem serveru, at uz e-kniha bude kdekoliv, google ji najde na netu snaz nez v katalogu knihoven.
Problem bude donuti lidi za knihy platit, protoze cesi jsou zvykli, ze vsechno je zadarmo a vsechno kradou. Ale i to je otazka casu a resitelny problem.
10.03.2011 13:20
Synaesthesia
Lee napsal(a):
Jo jo, aby se kniha dostala do knihovny, tak ji asi fakt musí někdo vydat.:)
EBooky zatím v ČR alternativa nejsou, ael věřím, že je to otázka času, kdy budou pro začínající spisovatele zajímavou alternativou.

Zajímavý srovnání a hlavně ukázka trendu je tady
http://www.labnol.org/home/ebooks-vs-print-books/14344/

Dik za dobrou recenzi.
BTW HTC HD2 je luxusni telefon, musel sem ho ale prodat, protoze na nem nesla nase firemni aplikace. Fotak 8 mgpx (po instali spec soft) - mlask, luxusni kamera, mlask, whuaa HTC HD2 forever!!!!:))) At zijou kurumpujici moderni technologie a postmoderni chaos!!!!!!!!! :)
10.03.2011 13:27
Synaesthesia
http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?query=pexeso&action=sOnlineKatalog&kde=all&su
bmit_search=Hledat#

http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?query=solny+sloup&action=sOnlineKatalog&kde=a
ll&submit_search=Hledat#


Skoda ze tu neni Konstans, Kalais, ani Cekanka, mohli se se jich zeptat, jestli
by jim vadilo vydani jejich knihy v e-textu.

Nevite jak se jmenuje kniha od Asi, btw tu sem tu taky nevidel sto let. Ale ta
by mohla poreferovat o postoji ke korumpujicim modernim technologiim)
10.03.2011 13:38
Synaesthesia
knížky můžete kupovat přímo z Amazonu a stahovat je přes WiFi (u klasických knížek z Amazonu mě vždycky odrazovalo poštovné a to, že jsem dost líný je sumírovat do jedné objednávky, abych na poštovném neplatil majlant), české knížky najdete třeba a na palmknihy.cz (a pak přeuložit v Calibre do .mobi)


tohle je genialni!!!!
14.03.2011 16:59
s.v.
 nečtu předřečníky, estli najdu sílu, tak to slousknu dodatečně. ale myslim si, že čím dráž, tim líp. jako knížky. hodně přemejšlet, co vůbec vydat a s obětěma. pěkně autoři, aby si to taky zacálovali. zaměstnání spisovatel skončilo by. to by bylo hezký. ale chtělo by to přitom sponznout knihovny, aby chodili lidi tam, když budou četby chtivý. doporučuju Dům knihy, je to tam fakt velkolepý. Ruská ulice.
14.03.2011 18:00
Synaesthesia
A nebo Dum Bible - v kobylisich
14.03.2011 19:22
s.v.
 
Synaesthesia napsal(a):
A nebo Dum Bible - v kobylisich
tam sem eště nebyl. spíš mě oslovuje něco míň drsnýho. lidi, co věčně obracej stránky v bibli, mě trochu děsej.
14.03.2011 19:52
Synaesthesia
s.v. napsal(a):
 
Synaesthesia napsal(a):
A nebo Dum Bible - v kobylisich
tam sem eště nebyl. spíš mě oslovuje něco míň drsnýho. lidi, co věčně obracej stránky v bibli, mě trochu děsej.
Bible je dobra vole...
15.03.2011 09:00
HarryHH
Synaesthesia napsal(a):
s.v. napsal(a):
 
Synaesthesia napsal(a):
A nebo Dum Bible - v kobylisich
tam sem eště nebyl. spíš mě oslovuje něco míň drsnýho. lidi, co věčně obracej stránky v bibli, mě trochu děsej.
Bible je dobra vole...
***- ... Vole je dobrý ... Bible ... / teda deBible ... :-)) *** /
17.03.2011 17:00
Synaesthesia
HarryHH napsal(a):
Synaesthesia napsal(a):
s.v. napsal(a):
 
Synaesthesia napsal(a):
A nebo Dum Bible - v kobylisich
tam sem eště nebyl. spíš mě oslovuje něco míň drsnýho. lidi, co věčně obracej stránky v bibli, mě trochu děsej.
Bible je dobra vole...
***- ... Vole je dobrý ... Bible ... / teda deBible ... :-)) *** /
.
08.11.2011 20:46
LISKA
knihy jsou dobrý, já teď na stará kolena rozprodávám knihovnu po aukcích a antikvariátech. Nevím, z čeho bych žila, kdyby nebylo knih! Čím budou dnes dražší, tím lépe prodám !
10.11.2011 15:22
s.v.


LISKA napsal(a):
knihy jsou dobrý, já teď na stará kolena rozprodávám knihovnu po aukcích a antikvariátech. Nevím, z čeho bych žila, kdyby nebylo knih! Čím budou dnes dražší, tím lépe prodám !
výborně. zdražovat se musí!
[ << ] [ < ]

Přidat názor
Avízo:
Jen pro autora

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)