Dílo #72130
Autor:bh
Druh: Pro pobavení
Kategorie:Próza/Úlet
Zóna:Jasoň
Datum publikace:13.09.2019 12:20
Počet návštěv:272
Počet názorů:3
Hodnocení:3 1 2

Struny lidskosti (z vob.Kroniky)

                       
      když teda Vráťa Vokurka dospěl - tak zblbnul !
     konstatuji to zcela vážně, vědom si významu tohoto osočení

von totiž v sobě našel  l i d s k o u  s t r u n u - obrazně řečeno-
a drnkal na ňu přerostlými nehty, až mu duše resonovala 
v návalech lásky ku dětem jako, bo začal číst sebraný spisky  Učitele národů - jakože Johan Komenius a všecky nadšený řádky jeho vo Škole Hravý a rozných Světa Labyrintov a Rájech Srdcí a co vše teda Ámos uplodil s brkem v ruce ušlechtilý

se dokonca vydal Vráťa pěšky poutním krokem až do Naarden, chtěje se poklonit nehynoucí památce vzdělancově - leč měl Vokurka smolu - měl prázdný kapsy a tak jej celník v dřevákoch hnal zpět vod poldrů svinským krokem a bylo aji Vráťovi holandsky hrdelně spíláno a vyhrožováno zatčením pro potulku... 

von totiž exteriérově působil dojmem na vostatní civilisovaný okolí, že je cigáň jako... jelikož měl strostlý huňtavý oboči a ochlupená předloktí a modrý strniště na sanici a zlatý zub měl v horním chrupu... ale jinak na húsličky neuměl a nekrad! -ale měl smolu, že si jej minoritně pletli teda a čuchali asociála...
a přitom von tolik toho přečtenýho
 že?

i vydal se s baťůžkem 
zpátky do domoviny... 
cestou si zatrhával řádky v sebraných spisech pedagogových...jakože co jej zaujalo výrazně a posléze v noci 
natrefil na hnízdiště jednoho cigáňskýho klanu... 

voni jako na housle u ohýnku a kůň u maringotky, bo Žigulíka jim ukradli Olaši v rámci nedorozumění skrze nedospělou Melánii,  jež unesena byla dle tradic Marcelem G. z Poznaně i s tímto starým autem vrakovým a rodina musela koupit na jatkách dodýchavičnou kobylku,  aby se vůbec hnuli z místa a jali se jako hledat svoju pubertální unesenou oběť, kerá ovšem již byla ve 4. měsíci - 
což voni nevěděli a šumfuk hráli a zpívali teskné písně do vlahé noci - 
kdes u Chebu... 

a najednou Vokurka s baťohem nacpaným Komenským a vypadal jako 
jejich vajda !?

ale neuměl ani koňa napojit, ani ukradnout slépku neuměl.. 
iba drmolil blýskajíce zlatým zubem: Děti moje děti moje...
a to už ho cigáňata šacovala a ukradla mu poslední pulgulden a tři eura a šest vosumdesát v naší měně...

ale Vráťa pěnlivě začal brnkat na svou lidskou strunu a hladil ty nezvedence po zavšivených hlavách a zalíbil se aji jich rodičom, bo vypadal jako od nich a nocleh mu byl nabídnut aji krmě nabídnuta
a von proto Vráťa získal dobrej pocit z této komunity a 
aji vši do rána získal

celej příští den se furt drbal, jak ho ti cizopasníci žrali na temeni 
a drbal se aji na náměstí v Chebu, kam jako dorazili a to už byl Špalíček hrázděnej  vy je ven z překvapení, že sa cigáni utábořili s herkou na náměstí a sedíce okolo jednoho drbana poslouchajou, jak
tento jim předčítá podtržený řádky z Orbis Pictus...  vidavida!

 i oslovili konšelé gramotu chlupatýho s nadějí, že je zbaví neurózy z kočovníků - bo jej měli za intelikentního cigáňa, když se jako tahá s Komenským a deklamuje těm beduínom sl
ovo skvělé Učitelovo
a von Vráťa řek, že je jako chápe a ať mu teda zaříděj klubovňu 
pro děcka cigáňský a za cihelnou nechť určí plac na táboření 
aji s pěti suchejma záchodama a popelnicí na odpadky a pak že žáden malér v městečku onom... 
iba semtam husa když se ztratí... což může bejt majoritou tolerováno - když to jako nepude na nože 
přece!

a voni tý chebští chytrolíni aji vstřícný byli a že jim náhodou zřídkavou ostaly ňáký drobný ze zpronevěřenýho evropskýho fondu na kulturu rajonu (suma jež vydatně vydojena luxusními vejlety radních po tradičních krásách Mikulovských sklépků)... 

no - ale něco se vyškráblo v eráru teda a tak klubovňa byla aji plac na táboření a určen limit - jen dva kusy kradené drůbeže denně 
z místního velkochovu kachen a jednou za deset dní se může ztratit sele z výkrmny... všeci teda spokojeni 
jako!

      
jo jo - struny lidskosti....

Vráťa se teda obětavě věnoval těm malým všivákom -učil je základům osobní hygieny a taky že psí hlavy se nejí syrový  - aji písmenka je chtěl učit - leč zde narazil na neohebnost dětských loktů a tak se jal je jako rozvičit volným stylem - že jako budou kresli, že jako
Škola Hrou

a aby je motivoval - ty usoplence, kerý nejraději vokrádali turisty
v nočních barech - ták jako začal vod píky s něma.... že jakákoli čára významu nabývá - 
pokud cigáň malej jí význam přiřkne!

no - těžká sofistika aji pro dospělý analfabety cigáňský - 
natož pro jejich nedorostlú omlaď...
leč to si Vráťa v zápalu drnkání humánního neuvědomil 
a dokonce jim povidal takový žblebty vo čínských malířoch,  kerý dovedli z každý kaňky na obrázku udělat mouchu
až sa čínský císaři divili, že jim moucha sere na obraz vábnej
na hodvábu a kššš! - chtěli je vodhánět - ty hmyzky jako -
a vony to né mušky!- ale kaňky jeminaku!! iba skvrny barevný, tvářící se jako mušky - což bylo dokladem zručnosti tých číňských mazalů - aji se to dodnes traduje 
že?

a že teda jako Hravý činění dle Ámosa Komenského...
 
se Vokurka činil dle pochopeného jo a všeci malý cigáni prskali prsky na papíry a snaživě je omalovávali do muších podob... 
a když se unavili civilisační osvětou, šli čorkovat do samošek...

Vráťa Vokurka aji sebespokojně konstatoval, že ty rozjívence aji zaujal a byl nadšen, že recept hravý starodávný jest funkční !
(tak byl teda blbej že?)

ale dva kloučci se teda nemínili nechat prznit pochybenou pedagogickou pílí Vráťovou...
a sice René Olach a jeho bratranec Koloman Ország...
voni sice rovněž prskali kaňky na ruční papír... ale mouchy jako nemínili z nich vykreslit, bo 
na čínský umění upřímně srali -
raději čuchali ze sáčku toluen a v pavilonku v sadu vošahávali Veroniku Bílou, bo ta už měla kozy a vopakovala po třetí sedmou třídu

a když jako jednou Veruna nepřišla, bo musela pomývať chodbu 
v baráku, tak se ti dva uličníci snědí a zfetovaný rozhodli, 
že učiní heppenink
...(a to neznali Knížáka ani!)

a vlezli cez plot starostovi chebskýmu do vilkový zahrádky 
a vytrhali z drnoví šecky gypsový vietnamský trpaslíky 
aji s  mo cho můr ka ma
a cestou zpět se vloupali do drogerie Košťál a syn 
a okrem litra toluenu tam uzmuli celou bednu mucholapek 
ze Slovinska - firmy BrčkaKnežka - 
značky "Mastodont"

a vnikli do klubovně a vystříhali z obrázků všecky blankokřídlé 
ovinuli moucholapkama všech dvacet tři trpaslíků a vosum muchotrávek a nalepili na to vše tý papírový čínsko-romský mušky a pak si votevřeli slabikář a za pomocí lekce tři až sedum napsali na zeď vyhrůžný nápis 

     "STRČTE SI VOKURKO KOMENSKÉHO DO PRDELE!"
      (vykali mu teda)

ráno samosebou poprask, bo starosta šílel nad zdevastovanou zahradou - a taky poprask v duši Vráťově, že pedagogicky zlyhal....a starosta soptě vztekem oprávněným prohlásil 
Dost bylo!

a bo už stejně grant dočerpán - vyhnal Vráťu aji se všema Cigošama za bránu města starobylého
a voni museli vodtáhnouti teda vo dveřka dál....

Melánia mezitím stačila porodit trojčata...

a tak sou všeci na cestě do Poznaně a aji Vráťa se těší na cigáňský krstiny, leč osten zklamání v něm trochu pozůstal... 
ale časem i tento obolel, jelikož Vokurka ponovu napnul svou lidskou strunu a  vduchu těm dvěma uznal originální způsob sebeprojevu... 
(ikdyž leccos moh přičíst na vrub  to lu e no vým  vý pa rům....)

ale nad tím mávl tolerantně paží,byvše odkojen Komenskýho názorem
      
Netrestat příliš - hráti si více!(však jsem již v úvodu předeslal že Vokurka oblb - no....)

 

                                                *

Počet úprav: 1, naposledy upravil(a) 'bh', 13.09.2019 12:46.

Názory čtenářů
15.09.2019 01:43
sokrates
luxusní, byť nekorektní :-D
15.09.2019 21:12
fungus2

24.09.2019 00:24
josefk
vyučuješ

Přidat názor        ...nápověda k hodnocení
Avízo:
Anonym neuděluje tipy Skrytý názor

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)