Dílo #37898
Autor:Diotima
Druh: Denní (s)potřeba
Kategorie:Jiné
Zóna:Jasoň
Datum publikace:27.03.2007 18:06
Počet návštěv:1321
Počet názorů:22
Hodnocení:7
Patří do archívu:<Soukromý> way: niečo pod zub*

Prolog
Z přednášky Francise Dunlopa: Mužské a ženské vlastnosti: Úvod k problému vztahu pohlaví
F. Dunlop - filozof, filozofický antropolog a etik. Vyučuje na univerzitě v Cambridge. V centru jeho pozornosti je člověk, etické hodnoty a normy.
Další náhled na vztahy

Francis Dunlop vychází ze svého přesvědčení, že vztahy se logicky odvíjejí od přirozeného rozdílu v biologii muže a ženy. Zabývá se různými aspekty vztahů obou pohlaví - antropologickým, filozofickým, kulturními i sociologickým.

Mezi jinými cituje názor Edith Steinové ze 40. let, že ženy charakterizuje jednota a celistvost celé osobnosti a harmonický rozvoj schopností, zatímco pro muže je typické zdokonalování jednotlivých vlastností. Ženy přirozeně inklinují k službě a uspokojují své potřeby pro dobro muže. Muži naopak uspokojují své potřeby přímo, čímž vládnou ženám a chrání je. Typicky mužskou úchylkou je brutální despotismus ve vztahu k ženám, žena se nechá zotročovat prací, která paralyzuje její lidství. Typicky ženskou úchylkou je otrocká oddanost muži a pohlcení jejího duchovního života životem těla. Dále cituje názory Eileen Byrneové, která předkládá svou vlastní verzi stereotypů, která definuje povahu typicky ženskou jako intuitivní, nezaloženou na logickém uvažování a nedokonalou v percepční oblasti a povahu typicky mužskou, logicky uvažující a nedokonalou v oblasti imaginativní a citové. Jisté stereotypy jsou předávány z generace na generaci velmi efektivně.

Zároveň předkládá popis kulturních představ tří kmenů: arapešského, který zdůrazňuje mírnost a citlivost jak u mužů, tak u žen, mundugumorského, který hovoří o násilí a agresivitě jak u mužů, tak u žen, a čambulského, který ženy považuje za dominantní a muže za závislé.

Ženy většinou nepovažují získání společensky výše hodnocené práce za něco, o co je třeba soupeřit s muži, jejich společenský význam je částečně dán rolí ženy jako manželky a matky. Dělba práce byla odjakživa ženám násilně vnucována muži, kteří usilovali o sobecné výhody.

Možná je v mnoha kulturách plný rozvoj člověka nemožný právě kvůli existenci nepřirozených stereotypů, které zde převládají.

Ženy se více ztotožňují se svým tělem, zatímco muži se od něho snaží distancovat. Ženy díky menstruačnímu cyklu, který má vliv na celou psychiku ženy, jsou daleko více ovlivněny přirozenými rytmy života a přírody. S tím je spojeno i odlišné tělesné prožívání pohlavního aktu, při němž jsou ženy vzrušeny většinou daleko všestranněji. Pocity a emoce jsou na rozdíl od přemýšlení zkušenosti, jež se ve své podstatě týkají těla. Pro muže je spíše typická vůle, chápaná ve smyslu série izolovaných činů, která je spjata s netělesným životem ducha nebo rozumu. Intuice se pojí s dotykem. Muž, jehož sexuální role zahrnuje aktivní pronikání, přirozeně směřuje k aktivnímu a rozumovému životu, na druhé straně daleko nesnadněji vchází do kontaktu s životem a realitou, a prosazování vůle v tvůrčí práci mu často brání projevit i to málo intuice, které je schopen.

Protože přirozenou úlohou ženy je rodit děti a pečovat o ně, na muže zbývá role ochránce. Ženy potřebují něhu a vnímavost, zatímco muži potřebují útočnost a vychytralost, která by jim pomohla zahánět nepřítele. Ženy potřebují umět se cele obětovat uspokojování potřeb živých tvorečků, musí se zajímat o konkrétního jednotlivce a intuitivně mu rozumět, zatímco muži jsou lépe vybaveni schopností analýzy a abstrakce, musí umět předvídat, co by mohlo ohrozit jejich bezpečnost. Život žen je celistvější, muži jsou více specializovaní.

Jistě by bylo možno vytvořit lepší a logičtější obraz. Ale tento typ pohledu na muže a ženu je smysluplný a uvádí psychologii - ve smyslu psychického stylu a životního vzorce - do vztahu k biologii.

Názor, že jsme schopni změnit svou přirozenost, se zdá autorovi absurdní. Změnit lidskou přirozenost by bylo možno pouze při jejím pozorování z vnějšku, ale to je neuskutečnitelné, neboť bychom přestali být lidmi. Role muže a ženy založené na biologii se zdají logické, se smyslem pro naši vzájemnou lidskost a závislost i na fyzické a psychické struktuře svého pohlaví, k níž jsme připoutáni,
a kterou můžeme až překvapivě málo ovládat.

Pokud jsou muži a ženy od přírody psychologicky odlišní, pak bychom se měli s tímto faktem smířit. Současná situace tedy neobsahuje žádné zlo, proti kterému bychom měli bojovat. Je sice zřejmé, že se s mnoha ženami zachází velmi špatně, že muži přirozeně tíhnou k větší fyzické síle a dominanci, mají tendenci stavět se ke světu technicky. To samo znamená pro ženy velké nevýhody, protože mužům více vyhovuje vidět svět jako pouhý mechanismus a vykládají ho jako systém vztahů jeho "mrtvých" součástí. Ženy se začnou ve světě zase cítit dobře teprve tehdy, až znovu pochopíme život jako něco, čeho jsme součástí, v čem jsme sami hluboce zakotveni.

Člověk netouží tolik po změně rolí, jako po změně hodnot. Je nutno přehodnotit role, odmítnout posedlost technickým přístupem a znovuobjevit účel základních hodnot života žitého podle přirozenosti. Vnímat krásu světa, znovuobjevit hodnotu ženského způsobu myšlení - emocí a intuice, prožívání, obnovit rovnováhu ve společném přístupu ke světu, kde by každé pohlaví přinášelo svůj vlastní typický příspěvek a uznávalo příspěvek druhého.

Jsme součástí přírody. Problém je v tom, že se snažíme žít, jako by tomu tak nebylo. Dobrý život ale lze žít jen tehdy, když se smíříme s naším vlastním přirozeným zakořeněním v přírodě a přestaneme předstírat, že jsme bohové či bytosti čistě duchovní.


Počet úprav: 5, naposledy upravil(a) 'Diotima', 28.03.2007 17:18.

Názory čtenářů
27.03.2007 18:33
Burlev

Žiješ-li v souladu sám se sebou, prožíváš harmonický vztah s celým světem. /trochu nadneseně řečeno, ale něco na tom bude../


Přemýšlivé děfče :)
27.03.2007 19:03
way
dobré čítanie*
27.03.2007 19:09
Andromeda

Zajímavé počteníčko.   :o)

27.03.2007 19:45
miirdas

 

27.03.2007 19:48
Danny
dík
28.03.2007 10:08
Haber
vdaka
28.03.2007 11:48
Diotima
pozn. Mr. Dunlop, co vyrábí pneumatiky a taky tenisové rakety, je nejspíš strejda :-) (a tudíž F. Dunlopovi bylo zajištěno kvalitní vzdělání, které mu usnadnilo dobrou orientaci nejspíš nejen v ženách a mužích:-)
28.03.2007 16:16
Cekanka_ucekana
no já myslim, že moc přemejšlíme a málo se modlíme :-))))) já bych řekla, že nejlepší je nic nelámat přes koleno a přijmout se tak jak nás příroda vytvořila - dokonalý v nedokonalosti :-) mně přijde přirozený, že ženská udržuje krb a oheň, muž uloví toho mamuta, naporcuje ho a ženská mu ho upeče, potom se společně napapaj, chlap vezme potomky na školení v lovu mamutů a ženská je pak s pohlazením pošle spát
myslim, že chlapi chráněj ženský fyzicky, svalama, protože jsou silnější (a maj bejt a ať to tak zustane) a ženy chráněj ty svý svalovce uvnitř
jejich soužití je symbióza, jak to už objevila spousta chytrejch lidí, a neměli by se nad sebe vzájemně vyvyšovat a soupeřit spolu, neni to ku prospěchu věci a taky bychom neměli soupeřit sami se sebou a dokazovat sami sobě, že jsme lepší, než druhý pohlaví
nejsme, jsme jen jiní a nejlepší jsme spolu
28.03.2007 16:59
Diotima
bravo! tys stejně tak chytrá! :-) nějaké další moudré dovětky pana Dunlopa?
28.03.2007 17:36
Wopi
Není stejně chytrá. Je chytřejší a má naprostou pravdu.
Dunlop je jen takovej gumovej rozumbrada.
28.03.2007 17:48
Cekanka_ucekana
ňuňu :-)))
28.03.2007 17:51
Wopi
Navíc umí fotbal.
28.03.2007 18:05
Cekanka_ucekana
ťuťu :-)))

hele, nech si to, ještě mě bude chtít Sparta a já nemám trenýrky
28.03.2007 18:11
Wopi
z toho si nic nedělej, já taky ne :)

(omluva Diotimě za věci ne k věci)
28.03.2007 18:15
Mario Czerney

heleď, nezajdeš zítra na kafčo? :) už mě ty pražáci serou

28.03.2007 18:21
Cekanka_ucekana

Wopi: to je náhodou nádherně k věci, jak se krásně doplňujem :-)))
Mario: mě taky, ale zejtra nemůžu :-)))

28.03.2007 18:31
Diotima
ale když já už teď jsem pražák! neva? :-)
29.03.2007 12:49
Diotima
Cekanka_ucekana napsal(a):
no já myslim, že moc přemejšlíme a málo se modlíme :-))))) já bych řekla, že nejlepší je nic nelámat přes koleno a přijmout se tak jak nás příroda vytvořila - dokonalý v nedokonalosti :-) mně přijde přirozený, že ženská udržuje krb a oheň, muž uloví toho mamuta, naporcuje ho a ženská mu ho upeče, potom se společně napapaj, chlap vezme potomky na školení v lovu mamutů a ženská je pak s pohlazením pošle spát
myslim, že chlapi chráněj ženský fyzicky, svalama, protože jsou silnější (a maj bejt a ať to tak zůstane) a ženy chráněj ty svý svalovce uvnitř
jejich soužití je symbióza, jak to už objevila spousta chytrejch lidí, a neměli by se nad sebe vzájemně vyvyšovat a soupeřit spolu, neni to ku prospěchu věci a taky bychom neměli soupeřit sami se sebou a dokazovat sami sobě, že jsme lepší, než druhý pohlaví
nejsme, jsme jen jiní a nejlepší jsme spolu
04.04.2007 14:23
Emily
konečně pěkná diskuse. Teorie je pěkná, ale ta realita...přesto potvrzuji, že můj muž i syn jsou osychologicky odlišní...

Přidat názor        ...nápověda k hodnocení
Avízo:
Anonym neuděluje tipy Skrytý názor

(Pro přidání názoru je třeba se přihlásit)